3D TISK V OPEN SPACE
NA FIT VUT

Studentům a zaměstnancům Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně je v Open Space k dispozici hned několik 3d tiskáren. V minimálním čase a s individuálním přístupem, se u nás můžete naučit od základů ovládat 3d tiskárnu, získat základní znalosti z oblasti tvorby trojrozměrných modelů pro 3d tisk, případně Vám již existující objekt pouze vytiskneme.

 

Jste student / zaměstnanec FIT VUT a:

Máte zájem naučit se tisknout na 3D tiskárně ?  
Přihlaste se na vstupní školení přímo u nás v Open Space.

Umíte obsluhovat 3D tiskárnu a chcete tisknout v Open Space ?  
Také přijďte na vstupní školení a můžete začít.

 

Chcete se naučit základy 3D modelování a vytvořit si vlastní model ?  
Přihlaste se na workshop Začínáme s 3D modelováním.

Chcete se naučit do výtisků vkládat magnety ?  
Přihlaste se na workshop Vkládání magnetů.

Chcete se naučit tisknout barevně (na tiskárně s jedním extrudérém) ?  
Přihlaste se na workshop Barevný 3D tisk.

 

Potřebujete "jen" něco vytisknout ?  
Pokračujte na objednání 3D tisku.

 (vyžaduje přihlašení fakultním loginem)

 

Pokud ve své kreativitě potřebujete jít dál, než umožňují naše 3D tiskárny, vše možné najdete pod jednou střechou u našeho partnera FabLab Brno. FabLab Brno, Purkyňova 649/127 - 7 minut autem, 20 minut od FIT autobusem 53 (Semilasso), 1/2 hodiny pěšky. Ve FabLabu je k dispozici zejména:
Více o FabLab Brno najdete zde. FabLab Brno
 
Open Space je prostor pro vlastní tvůrčí činnost v oblastech IT, pro pracovní setkávání, vývoj, prezentace či diskuze a najdete jej v R109.
 
 FIT Creative Showroom & Open Space Více o FIT Creative Showroom & Open Space najdete zde.