MPS

From MerlinWiki
Revision as of 00:16, 13 January 2006 by Xsamia00 (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Povinné předměty magisterského oboru Počítačové systémy a sítě (MPS)

Magistr, první ročník 1MPS

Zimní semestr

 • HSC Hardware/Software Codesign
 • MAT Matematické struktury v informatice
 • PDB Pokročilé databázové systémy
 • PGR Počítačová grafika
 • SIN Inteligentní systémy
 • TIN Teoretická informatika

Letní semestr

 • ARC Architektura a programování paralelních systémů
 • NAV Návrh externích adaptérů a vestavěných systémů
 • PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly
 • WAP Internetové aplikace
Magistr, druhý ročník 2MPS

Zimní semestr

 • ACH Architektura procesorů
 • PKS Pokročilé komunikační systémy
 • SEP Semestrální projekt

Letní semestr

 • DIP Diplomový projekt
 • MSZ Státní závěrečná zkouška

Viz také

Předměty BIT | Volitelné předměty | MIS - Informační systémy | MGM - Počítačová grafika a multimédia | MIN - Inteligentní systémy