Video template

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

(Tento návod je určený pro studenty, kteří zpracovávají své práce na ÚPGM)

Pravidla pro tvorbu videa

 • Délka videa: 30-180 vteřin
 • Musí obsahovat Úvodní slajd (návod viz. níže) - délka 2x6 vteřin
 • Standardní rozlišení: 1080p/1080i popřípadě 720p/720i
 • Poměr stran: 16:9 nebo 4:3
 • (neni treba) K videu je vhodné dodat i náhled (*.jpg, *.png) o velikost 300x300px
 • (neni treba) K videu je nutné dodat popis (viz. XML níže)

Úvodní slajd

 • V inkscape upravit šablonu "template-video-16-9.svg" nebo "template-video-4-3.svg" dle poměru stran (video-template.tar.gz, loga viz jednoný vizuální styl)
 • Doplnit/upravit patřičné
 • Vyexportovat první slajd jako obrázek (ideálně jako png)
 • Tento první slajd umístěte na začátek a konec videa na 6 sekund

Závěrečný slajd

 • měl by obsahovat název, autory, url (qr kod)
 • neměl by být stejný jako úvodní slajd, nemel by ani vychazet ze stejne sablony!
 • muze obsahovat podekovani (ikonky sponzoru, apod), odkaz na web projektu (qr kod), fotky autoru

Jméno souboru

 • pokud je to možné, tak pojmenujte soubor ve formatu
rok-login-nazev.pripona

například:

2010-xzveri02-generovani-topologie-mesta.mpg

Popis videa - XML

<VIDEO_LIST>
 <VIDEO>
  <AUTHOR></AUTHOR>           <!-- name of the video author (student, researcher) -->        
  <MENTOR></MENTOR>           <!-- name of the responsible person (academic stuff, leader, mentor) --> 
  <TITLE></TITLE>            <!-- name of the video --> 
  <DESCRIPTION></DESCRIPTION>      <!-- short video description (100-200 chars.) --> 
  <YEAR></YEAR>             <!-- year of the presentation --> 
  <SOURCE></SOURCE>
  <TAGS>            
   <TAG></TAG>             <!-- e.g. name of research group --> 
   <TAG></TAG>             <!-- e.g. keywords, ... -->
  </TAGS>            
 </VIDEO>
</VIDEO_LIST>

Hints

Je samozřejmě možné použít libovolný nástroj (například: vlc, pitivi, kdenlive, kino, avidemux, openshot, microsoft movie maker, adobe premiere, pinacle studio, virtualdub).


příklad vytvoření videa z obrázku pomoci ffmpegu a meencoderu:

mencoder mf://@list.txt -mf fps=25 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=2000 -oac copy -o $videoB -vf format=i420

Nebo lépe pomocí mencoderu po roce 2000:

h264opts="bitrate=4000:frameref=6:analyse=all:me=umh:subme=7:trellis=2:bframes=1:subq=7:mixed_refs:weight_b:no_fast_pskip:direct_pred=auto:mixed_refs:nr=200:threads=auto"
mencoder mf://@list.txt -mf fps=48:type=png -oac copy -ovc x264 -x264encopts pass=1:$h264opts -o /dev/null
mencoder mf://@list.txt -mf fps=48:type=png -oac copy -ovc x264 -x264encopts pass=2:$h264opts -o outfile.avi

příklad spojení videií..

mencoder videoA.avi videoB.avi videoC.avi -o all.avi -ovc lavc

Nebo lépe spojení videí bez opakovaného překódování (funguje za předpokladu že zdrojová videa používají stejný kodek):

mencoder videoA.avi videoB.avi videoC.avi -o all.avi -ovc copy -oac copy

Záznam obrazovky například přes VLC nebo přes FFMPEG:

#RESOLUTION=`xdpyinfo |awk '/dimensions:/{printf $2}'`
RESOLUTION=1024x768
ffmpeg -y -framerate 25 -video_size $RESOLUTION -f x11grab -i :0.0 -f alsa -ac 2 -i pulse -vcodec libx264 -crf 0 -preset ultrafast -acodec pcm_s16le output.mkv