UPGM Graph obhajoby BP 2015z

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Minulý rok: UPGM_BP_obhajoby_2014z


Pokyny

Prezentace průběžného stavu řešení BP, jejichž cílem je si vyzkoušet prezentovat "nanečisto" vlastní práci, seznámit se s prací svých kolegů, vidět chyby ostatních a poučit se. Přistupujte k obhajobám, jako by to byly obhajoby před závěrečnou komisí, ať si to vyzkoušíte.

Pokyny k obhajobám:

 • studentům není povolena editace této wiki stránky
 • obhajoby jsou rozděleny do tématických a časových bloků - bloku je nutno účastnit se celého, uváděné časy jsou pouze orientační
 • časování příspěvků: 4 minuty prezentace + 4 minuty diskuze
 • rozsah: 4-7 slajdů v PPT(X)/PDF formátu
 • obsah: cíl, návrh řešení, informace o stavu řešení, plán další práce, dotazy
 • prezentace: zaměřte se na představení Vaší práce odborným posluchačům
 • dotazy: Vaši vedoucí, ostatní studenti (tj. Vy)
 • podpůrné materiály


Zpracování obrazu 1; L220 (28.1 09:00-10:45) - (Martin Čadík, Víťa Beran) [1:45]

 1. Krbec Jakub, Vylepšení obrazu pomocí hloubkových map (Martin Čadík)
 2. Slunský Tomáš, Webový prohlížeč panoramatických snímků (Martin Čadík)
 3. Fáber Jakub, Komunikační infrastruktura pro geolokalizační systémy (Martin Čadík)
 4. Pospíšil Miroslav, Webová aplikace pro vyhledávání panoramat (Jan Brejcha)
 5. Bečka Petr, Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém (Martin Čadík)
 6. Kohút Jan, Generování obrazu pomocí konvolučních neuronových sítí (Michal Hradiš)
 7. Skácel David, Zvyšování kvality obrazu pomocí konvolučních sítí (Michal Hradiš)
 8. Konderla Tomasz, Lokalizace robota v bytě s využitím jedné kamery (Víťa Beran)
 9. Malík Pavol, Detekce a sledování gest rukou v hloubkových datech (Víťa Beran)
 10. Moravec Michal, Detekce formulářových polí ve skenovaných dokumentech (Víťa Beran)
 11. Zatloukal Tomáš, Ovládání multimediálního přehrávače gesty ruky (Víťa Beran)
 12. Jurča Michal, Detekce dopravních značek z kamery ve vozidle (Víťa Beran) (nemoc)
 13. Jileček Jan, Rozpoznávání emocí pomocí konvolučních neuronových sítí (Michal Hradiš) (nemoc)

Mobilní aplikace, platformy; L220 (28.1 10:50-12:10) (Adam Herout, Víťa Beran) [1:25]

 1. Vladislav Bambuch, Mobilní aplikace pro skenování a rozpoznávání pokladních účtenek, (Adam Herout)
 2. Janota Maroš, Mobilní aplikace pro příjem podcastů a audeliver.com (Adam Herout)
 3. Kalous Filip, Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (Android) (Adam Herout)
 4. Plšek Dominik, Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS) (Adam Herout)
 5. Pristaš Martin, Aplikace pro příjem z Audeliver.com (Adam Herout)
 6. Skoták Jiří, Mobilní aplikace pro sdílení seznamů skladeb v kapele (Adam Herout)
 7. Jašíček Petr, Aplikace pro vyhledávání a porovnávání produktů na iPad (Víťa Beran)
 8. Kraina Martin, Automatické vyčíslování chemických rovnic z fotografie (Víťa Beran)
 9. Hynek Tomáš, Mobilní aplikace do posilovny (Michal Kapinus)
 10. Hřebíček Pavel, Mobilní aplikace pro anotace obrázků (Jan Brejcha)

Misc + RC + radary; L220 (28.1 12:20-13:35) (Pavel Zemčík, Lukáš Maršík) [1:15]

 1. Bezděk David, Radarové měření rychlosti sportovních projektilů (Lukáš Maršík)
 2. Lach Martin, Radarové měření pro rychlostní disciplíny (Lukáš Maršík)
 3. Varga Adam, Sledování objektů s použitím radaru (Lukáš Maršík)
 4. Andrla Jiří, Měření rychlosti s použitím radaru (Lukáš Maršík)
 5. Mrázek Patrik, Algoritmus obsluhy virtuální čekárny (Pavel Zemčík) --- asi nebude, ISP má hotovo a ve čtvrtek se mu to nehodí, zkouším s ním jednat o pátku 111
 6. Zatloukal Jakub, Pomůcka pro korektury textů (Pavel Zemčík) --- nebude, bude na zkoušce !!!
 7. Zelníček Filip, Automatizace hry "Hearthstone" (Pavel Zemčík) --- nebude, omluvil se !!!
 8. Gardáš Milan, Zařízení s modelářskými RC servy (Pavel Zemčík)
 9. Pazdera Vlastimil, Simulace kapalin ve 2D (Pavel Zemčík) -

Interakce s uživatelem; L220 (28.1 13:45-14:55) (Víťa Beran, Pavel Zemčík) [1:10]

 1. Jurdová Natália, Uživatelské rozhraní nástroje pro tvorbu video-prezentací (Víťa Beran)
 2. Košina Boris, Nástroj pro tvorbu video-prezentací (Víťa Beran)
 3. Pavelka Martin, Nástroj pro tvorbu a sledování vývoje technické zprávy (Víťa Beran)
 4. Ryndová Markéta, Uživatelské rozhraní kalendáře pro seniory (Víťa Beran)
 5. Sedláčková Lucie, Systém pro správu a sledování rybářské činnosti (Víťa Beran)
 6. Müller Frederik, Koncept využití avatara skutečné osoby ve virtuálním městě (Víťa Beran)
 7. Cihlářová Dita, Uživatelské rozhraní s využitím kamer (Pavel Zemčík) --- nebude, omlouvá se !!!
 8. Švasta Michael, Uživatelské rozhraní pro ovládání 3D aplikací (ale in 2D aplikací ve 3D) (Pavel Zemčík)

Robotika; L220 (28.1 15:00-16:40) (Martin Veľas, Zdeněk Materna, Michal Španěl, Víťa Beran, Michal Kapinus) [1:40]

 1. Kudláč Ondrej, Detekce a lokalizace dopravních značek (Martin Veľas)
 2. Jakabovič Michal, Pořízení 3D modelu ulice pomocí laserového skenování (Michal Španěl)
 3. Čapoun Ivo, Detekce objektů na desce pracovního stolu (Michal Španěl)
 4. Steingart Viktor, Detekce cesty pro autonomní vozidlo pomocí Velodyne LiDAR (Michal Španěl)
 5. Vrša Štěpán, Detekce cesty pro autonomní vozidlo pomocí kamery (Michal Španěl)
 6. Benkő Krisztián, Bezpečné řízení letu drona s využitím měření ze sonarů (Víťa Beran)
 7. Navrátil Leoš, Bezpečné řízení letu drona s využitím obrazu z kamery (Víťa Beran)
 8. Jezerský Matouš, Cloudový server pro správu robotů (Zdeněk Materna)
 9. Juřík Martin, Návrh uživatelských testů v robotice (Zdeněk Materna)
 10. Mol Matúš, Webový portál pro správu robotických datasetů (Zdeněk Materna)
 11. Bambušek Daniel, Modul pro lokalizaci dveří a kliky pro PR2 (Michal Kapinus)

Grafika a vykreslování, 3D rekonstrukce; L220 (29.1 9:00-11:10) (Michal Španěl, Tomáš Milet) [2:10]

 1. Marko Antonín, Vyhledávání trasy v mapě budovy (Michal Zachariáš)
 2. Minařík Vojtěch, Segmentace polygonálního modelu (Michal Španěl)
 3. Palacký Jiří, Generování 3D modelů z objemových dat (Michal Španěl) -- NEPŘIŠEL
 4. Zemek Martin, Odhad geometrie místnosti pomocí Kinectu (Michal Španěl)
 5. Suchánek Jan, Rozšířená realita pro výuku hry na klavír/klávesy (Marek Šolony)
 6. Majcher Marek, 3D Hra v Unity s využitím analýzy hudby (Tomáš Milet) -- nepřijde nemoc
 7. Roreček Pavel, Procedurální architektura (Tomáš Milet)
 8. Venhoda Lukáš, Generování voxelových scén (Tomáš Milet)
 9. Obrtlík Petr, Grafické intro 64kB s použitím OpenGL (Adam Herout)
 10. Joščák Juraj, 3D logická hra s principy deformace prostoru (Michal Tóth)
 11. Mahr Lukáš, Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči (Michal Španěl)
 12. Zvěřina Jiří, Zobrazení 3D scény ve webovém prohlížeči (Michal Španěl)
 13. Mahnert Jakub, Algoritmické generování estetických rytmických sekvencí (Víťa Beran)
 14. Svoboda Ondřej, GPU implementace Resampling Antialiasingu (Tomáš Starka)
 15. Melcer Pavel, Fotorealistické zobrazování (Pavel Zemčík)
 16. Skalníková Zuzana, Nerealistické zobrazování (Pavel Zemčík) -- nepřijde z vážných rodinných důvodů !!!

Zpracování obrazu 2; L220 (29.1 11:20-13:10) - (Jakub Sochor, Adam Herout, Jakub Špaňhel) [1:50]

 1. Ľuboš Tichý, Počítání průchodů osob dveřmi s využitím stacionární kamery (Jakub Sochor)
 2. Hažmuka Tomáš, Re-identifikace automobilů pomocí registrační značky (Jakub Sochor)
 3. Beran Martin, Automatický odhad rozestupu mezi automobily (Jakub Sochor)
 4. Juřica Tomáš, Měření rychlosti automobilů stacionární kamerou (Adam Herout)
 5. Mencner Pavel, Počítání lidí v obraze ze stacionární kamery (Adam Herout) NEPŘIŠEL!!
 6. Ostrý Lukáš, Počítačové vidění jako pomoc při rozhodování badmintonu (Adam Herout)
 7. Polanský Petr, Detekce pohybu v obraze z kamery (Adam Herout)
 8. Půček Petr, Detekce pohybu v obraze z kamery (Adam Herout)
 9. Janíček Kryštof, Detekce a rozpoznání registrační značky z fotografie (Jakub Špaňhel)
 10. Kruták Martin, Detekce kolizí vozidel (Jakub Špaňhel)
 11. Tomovič Martin, Detekce a rozpoznání registrační značky z jedoucího vozidla (Jakub Špaňhel)
 12. Václavek Patrik, Systém automatického přístupu na parkoviště pomocí rozpoznání registrační značky (Jakub Špaňhel)
 13. Kubíčková Pavla, Úsekové měření rychlosti pro analýzu dopravy (Jakub Sochor) (nemoc)

Web; L220 (29.1 13:20-14:30) (Jan Brejcha, Adam Herout) [1:10]

 1. Mička Vojtěch, Webový nástroj pro testování pomocí Q-řazení (Adam Herout)
 2. Madaj Tomáš, Nástroj pro sdílení a zobrazování záznamů z letu na padáku (Adam Herout)
 3. Koštialik Daniel, Uživatelské rozhraní pro správu digitálních přednášek (Adam Herout)
 4. Kleinová Viola, Couchsurfing pro hudebníky (Adam Herout)
 5. Novák Lukáš, Síťová komunikace pro virtuální čekárnu (Jan Brejcha)
 6. Bukovčák Jakub, HTML klient virtuální čekárny (Pavel Zemčík)
 7. Bukovský Luděk, Virtuální čekárna (Pavel Zemčík) --- omlouvá se, nebude v Brně  !!!

Zpracování obrazu 3; L220 (29.1 14:40-16:40) - (Martin Šimon, Roman Juránek) [2:00]

 1. Novotný Vojtěch, Pořizování HDR obrazu ze sekvence snímků (Lukáš Maršík) -- NEPŘIŠEL
 2. Lehnertová Pavla, Detekce a rozpoznání barvy na dopravním semaforu (Martin Šimon)
 3. Zelinka Martin, Rychlá detekce přírodních objektů (Martin Šimon)
 4. Daňhel František, Zobrazení a zpracování velkých leteckých snímků (Michal Španěl) -- asi nedorazí
 5. Hlavoň David, Hluboké neuronové sítě pro analýzu 3D obrazových dat (Michal Španěl)
 6. Kozovský Radoslav, Akcelerace zpracování 3D obrazových dat na GPU (Michal Španěl)
 7. Šafařík Petr, Pokročilé metody detekce hran v obraze (Michal Španěl) -- NEPŘIŠEL
 8. Anton Matyáš, Vliv šumu na kompresi videa (David Bařina)
 9. Brandejs Zdenko, Srovnání multimediálních frameworků (David Bařina)
 10. Klimaj Daniel, GUI ke stavbě grafu filtrů pro FFmpeg (David Bařina)
 11. Ostatník Kristián, Bezeztrátová komprese videa (David Bařina) – vzdal
 12. Tumpach Jiří, Bezeztrátová komprese obrazu (David Bařina)
 13. Antoš Jiří, Podobnost oblastí obrazu - vyhodnocování (Pavel Zemčík) -- NEPŘIŠEL
 14. Patrícia Jamrišková, Aplikace zpracování obrazu (Pavel Zemčík) -- NEPŘIŠLA
 15. Jan Trčka, Spojování a korekce fotografií (Pavel Zemčík) -- nebude, je v zahraničí !!!

Postřehy z minulého roku

 • Je důležité rozmyslet si styl prezentace (využít slajdy?, použít video?) a podle toho si vytvořit kostru, o čem se bude prezentovat. Až poté je teprve dobré, si k jednotlivým bodum v kostře vrstvit poznámky a zpracovávat obsah. Martin Břenek
 • viac nacvičovať prezentaciu, nerobiť viacjazykovú prezentáciu (reč a slajdy v jednom jazyku), vynechať technické detajly technológii ale rozprávať o tom čo som 'ja' urobil, implementoval, navrhol ... Gabriel Lehocký
 • Více komunikace s publikem, nekoukat na plátno. Využití prezentačních kartiček - vypsat body co jsou důležité a držet se jich. Prezentovat na dokončené aplikace (forma video či živá ukázka) - objasnit co jsem udělal, kde to je apod. Marie Kratochvílová
 • Nebát se využít i jiné nástroje než klasické slidy. Mluvit hlavně o nástrojích, které byly při vývoji použité, o tom co jak funguje. Nela Kašparová
 • Vizuální kontakt s publikem. Řeč těla. Umět skončit. Trénovat, trénovat, trénovat. Zkusit experimentovat se slajdy (jen pár slajdů, video, ...), ale nikdy před publikem - vše vyzkoušet předem a získat zpětnou vazbu nebo se natočit. David Beran
 • Vymedziť vlastnú prácu. Ostatné použité záležitosti opisovať vzhľadom k vlastnej práci, nie úplne všeobecne. Marián Šulgan
 • uvádět v prezentaci školitele… Kdo vás vedl?
 • zaujmout jaké publikum? (děti, IT odborníci - nerobotici, veřejnost, potenciální studenti)
 • ukazovat co nejvíce vlastní výsledky, vlastní schémata, vlastní data, vlastní obrázky,
 • kromě obecného popisu řešení je důležité jít v nějaké technické oblasti více do hloubky (matematické metody, filtrace, modely, šablony, ...)
 • téma GUI - následující musí být pochopeno, aby z výsledku práce (a prezentace) komise nabyla dojmu, že GUI není jen pár tlačítek a formulář
  • existuje nějaký obsah, data, informace (texty, obrázky, videa, složitější struktury)
  • GUI je, jak jsou tyto informace předány uživateli a možnosti manipulace s nimi
  • Chceme, aby to uživatel používal? Vracel se? Měl rád naši aplikaci?
  • -> GUI, dále pak gamifikace
 • návrh - zapeklité slovo - návrh čeho? - návrh řešení - návrh řešení čeho?
  • po úvodu, představení cíle, problému a motivace k řešení - přichází myšlenka - idea, která problém nějak řeší
  • pak přichází návrh technického řešení, návrh uživatelského rozhraní, návrh datového modelu, návrh procedury pro zpracování obrazu,
 • návody a šablony využít k tomu, abych na nic nezapomněl, ale jinak držet se vlastního příběhu


Vaše sesbírané postřehy

obecné postřehy z prezentací