Seminář

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Seminář

Seminář slouží k prohloubení znalostí pro studenty jak bakalářského tak i magisterského studia. Jedná se zejména o znalosti ohledně návrhu aplikací a praktických věcí pro renderovací úlohy (OpenGL, možná i Vulkan). Snažíme se o kontaktní výuku orientovanou na studenty. Cílem je, aby probíhala diskuse. Preferovanou součástí jsou i studenty navrhovaná témata.

Na seminářích se proto prosím ptejte na cokoliv.

Info


průběžně:

  • 24.10.2018 - 9h v A112. OpenGL a geGL.

GPUEngine

Repo: GitHub
Clone: https://github.com/Rendering-FIT/GPUEngine.git

CMake a git

Effective Modern CMake (md text): [4]
CMake tvorba vlastní knihovny: [5]
CMake - Introduction and best practices: [6]
Effective CMake (video cppcon 2017): [7]
Effective CMake slides: [8]
Git kniha: [9]

Mailing List