MIS

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Povinné předměty magisterského oboru Informační systémy (MIS)

Magistr, první ročník 1MIS

Zimní semestr

 • HSC Hardware/Software Codesign
 • MAT Matematické struktury v informatice
 • PDB Pokročilé databázové systémy
 • PGR Počítačová grafika
 • SIN Inteligentní systémy
 • TIN Teoretická informatika

Letní semestr

 • PDS Přenos dat, počítačové sítě a protokoly
 • POS Pokročilé operační systémy
 • PRL Paralelní a distribuované algoritmy
Magistr, druhý ročník 2MIS

Zimní semestr

 • AIS Analýza a návrh informačních systémů
 • BIS Bezpečnost informačních systémů
 • SEP Semestrální projekt

Letní semestr

 • DIP Diplomový projekt
 • MSZ Státní závěrečná zkouška
 • PIS Pokročilé informační systémy

Viz také

Předměty BIT | Volitelné předměty | MGM - Počítačová grafika a multimédia | MIN - Inteligentní systémy | MPS - Počítačové systémy a sítě