MIN

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Povinné předměty magisterského oboru Inteligentní systémy (MIN)

Magistr, první ročník 1MIN

Zimní semestr

 • HSC Hardware/Software Codesign
 • MAT Matematické struktury v informatice
 • PDB Pokročilé databázové systémy
 • PGR Počítačová grafika
 • SIN Inteligentní systémy
 • TIN Teoretická informatika

Letní semestr

 • AGS Agentní a multiagentní systémy
 • PRL Paralelní a distribuované algoritmy
 • SNT Simulační nástroje a techniky
Magistr, druhý ročník 2MIN

Zimní semestr

 • SEP Semestrální projekt
 • SFC Soft Computing
 • ZZN Získávání znalostí z databází

Letní semestr

 • DIP Diplomový projekt
 • KRY Kryptografie
 • MSZ Státní závěrečná zkouška
 • PES Petriho sítě

Viz také

Předměty BIT | Volitelné předměty | MIS - Informační systémy | MGM - Počítačová grafika a multimédia | MPS - Počítačové systémy a sítě