MGM

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Povinné předměty magisterského oboru Pčítačová grafika a multimédia

Magistr, první ročník 1MGM

Zimní semestr

 • HSC Hardware/Software Codesign
 • MAT Matematické struktury v informatice
 • PDB Pokročilé databázové systémy
 • PGR Počítačová grafika
 • SIN Inteligentní systémy
 • TIN Teoretická informatika

Letní semestr

 • FYO Fyzikální optika
 • MUL Multimédia
 • ZPO Zpracování obrazu
 • ZRE Zpracování řečových signálů
Magistr, druhý ročník 2MGM

Zimní semestr

 • PGP Pokročilá počítačová grafika
 • POV Počítačové vidění
 • SEP Semestrální projekt

Letní semestr

 • DIP Diplomový projekt
 • MSZ Státní závěrečná zkouška

Viz také

Předměty BIT | Volitelné předměty | MIS- Informační systémy | MIN - Inteligentní systémy | MPS - Počítačové systémy a sítě