Konzultace-Jašek

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Tato stránka slouží k rozložení studentů v čase během konzultačních hodin, abychom předešli vzniku front a aby učitel byl jistě přítomen v době, kdy student přichází na konzultaci.

Pokud se chystáte jít na konzultaci v daný termín, prosím zapište se sem. Rozhodně nemanipulujte se zápisy jiných studentů - wiki všechno ví :).

Počítejme tak 15 minut na člověka, pokud víte, že bude konzultace kratší (např. jdete jen něco podepsat...), napište to do poznámky ve vašem řádku. Pokud tušíte, že konzultace bude delší (chcete vysvětlit/projednat nějaký složitý problém), neváhejte zabrat dva nebo více 15min úseky. Vepisujte se pouze do řádků, které já vytvořím, nevytvářejte záznamy pro nové dny či hodiny.

Pište, prosím, ke svému jménu i základní účel návštěvy, tj. řetězec "BP", "DP", "PGR", "GMU", apod.

utorok 13.1.2015 - v L205
  • 11:00 -
  • 11:30 -
streda 14.1.2015 - v L205
  • 10:00 -
  • 10:30 - Khudiakov Daniil "BP"
  • 11:00 -
  • 11:30 -
  • 12:00 - Marek Valenta "BP"
  • 12:30 -