Dream Spark

From MerlinWiki
Jump to: navigation, search

Dream Spark (dříve MSDN AA)

(aktualizovaný přepis z webu SU)

Software od MS pro studenty FIT

Pro všechny studenty FIT je k dispozici vybraný software Microsoftu ke stažení přes systém e-academy na adrese http://e5.onthehub.com/WebStore/Welcome.aspx?ws=95f320d0-826f-e011-971f-0030487d8897 (původní odkaz http://msdn61.e-academy.com/vut_fit již neplatí). Studenti se do systému přihlašují prostřednictvím jména a hesla, které mají ve WISu.

K dispozici je software dostupný v rámci licence Dream Spark (tzn. především OS a vývojové nástroje, součástí NEJSOU Office a další aplikace). Licence je pro studenty na domácí použití nikoli komerční.

V současné době systém neumožňuje volbu české jazykové verze. Proto u MS Windows XP Professional CZ byla zvolena "náhradní varianta" a naleznete ji pod německou verzí.

Veškerá instalační CD se stahují ze serveru umístěného na FITu.

FAQ

Oč vlastně jde?

V podstatě jde o to, že celá Fakulta informačních technologií byla zařazena do programu Dream Spark (viz www.dreamspark.com), což je program zaměřený na podporu vývoje na a pro produkty společnosti Microsoft.

Co z toho plyne pro studenty a zaměstnance?

Vyjma možnosti používat vývojové nástroje MS a mnohé další produkty ve výuce, především možnost legálního používání sw zařazeného v tomto programu pro domácí použití a pro použití v souvislosti s výukou.

Kdo může tento sw doma využívat?

Pouze ten, kdo má podepsánu licenci, nikoli tedy např. rodinní příslušníci, kamarádi apod.

Co je k tomu potřeba?

Především podepsat souhlas s licenčním ujednáním Dream Spark - v rámci kterého se zavazujete, že budete tento sw používat pro nekomerční výzkum a vývoj a nekomerční využití. Licence se v nové podobě podepisuje elektronicky - při objednávání požadovaného titulu.

Jaké produkty jsou zařazeny?

Především operační systémy, vývojové nástoje (Visual Studio), aplikační servery a některé aplikace. To vše ve všech existujících jazykových mutacích. Podrobný seznam je na http://msdn.microsoft.com/subscriptions/index/default.aspx. V současné době a ani v budoucnu se však neuvažuje, že budou k dispozici naprosto všechny produkty uvedené na výše uvedených stránkách. Je to především z organizačního důvodu - zařazených CD jsou stovky a nejsme schopni je neustále všechny aktivovat a zařazovat do systému.

Co dělat v případě, že potřebuji CD, které je v rámci Dream Spark, ale na webu jej nemohu najít?

Souvisí to s výše uvedenou odpovědí. V tomto případě pošlete mail na kurecka@fit.vutbr.cz a dohodneme se individuálně. V případě více požadavků na stejný titul jej samozřejmě zařadíme do elektronické verze.

Jsou v tom i Office?

Nejsou. Stejně jako celá další řada produktů MS jako jsou hry, různé uživatelské programy (typu Route) atd.

Jak je to s produkty, které se musí aktivovat?

Každý student u těchto produktů (MS Windows XP Prof., Windows 2003 Server atd.) získá své unikátní licenční číslo. Tato licence dojde jednak e-mailem, jednak je možno ji i zpětně získat z webu e-academy.com. Toto číslo se pak chová jako standardní licenční číslo, tzn. produkt je možno aktivovat a používat. Upozornění: toto číslo je unikátní, každý student má své a je dohledatelné (eviduje se komu bylo toto číslo přiděleno). Zároveň se toto číslo chová jako standardní licenční číslo a není jej tedy možné používat mnohonásobně a na několik hw instalací současně! Pokud chcete s programem pracovat a zkoušet různé formy instalace, doporučujeme neaktivovat produkt, protože po dobu 90 dní můžete mít produkt neaktivován a přitom plně funkční(obdoba trial verze).

Jaká je organizace?

Vše probíhá elektronickou formou a studenti mají možnost si stahovat image konkrétních produktů a žádat o vydání licenčního čísla.

Odkud se image stahují?

Image se stahují z lokálního serveru umístěného na FITu. Je to důležité především z důvodů rychlé konektivity na fakultě i VUT.

Co dělat v případě, že jsem doma na pomalé lince a stahování by trvalo neúměrně dlouho?

Pro tyto případy připravujeme náhradní řešení - možnost si přes systém objednat zapůjčení fyzického CD.

Předávají se společnosti Microsoft nějaké osobní údaje (kdo, kdy si co stahoval)?

Ne. V případě, že nedojde k porušení licenčních ujednání, předává se společnosti Microsoft pouze souhrnné číselné údaje (kolik studentů si stáhlo daný produkt). Jména studentů se nezveřejňují.

Kolikrát mohu daný produkt/licenci získat?

Standardně pouze jednou. V případě odůvodněných případů lze získat po dohodě i další licenci.

Je to opravdu zdarma?

Ano, licence je zdarma a student/zaměstnanec nic nehradí. I když elektronická verze na www.e-academy.com se velice podobá elektronickému obchodu, nemusíte se obávat. Pozor - i přes tento systém je možnost objednání si fyzických médií, které se musí hradit. Standardně je tato možnost pro naše studenty vypnuta.

Jak je to s licencí v případě ukončení studia?

Licence i po ukončení studia je platná. Pouze však v souladu s licenčním ujednáním (nekomerční použití atd.). Není však již dále možné získávat další sw (tedy upgrady, nové verze apod.).

Proč v nabídce nejsou do češtiny lokalizované produkty?

Lokalizované produkty budou. V současné době usilovně jednám o tom, aby varianty Czech zařadili do jejich katalogu. My si totiž nemůžeme diktovat, co je a co není v katalogu a je nutno přesvědčit kanadské partnery o tom, že čeština je důležitá. Uvažuji, že do té doby dané image strčím pod německé, tzn. že když si student stáhne německou verzi Windows XP, stáhne si v reálu českou verzi. To ovšem bude až poslední možnost.

Přihlásil jsem se a z nabídky vybral produkt XY. Pak se ale objevila volba v jaké měně hodlám platit. Co jsem udělal špatně?

Špatně jste neudělal vůbec nic. Licence jsou opravdu zadarmo (za 13 Eur by Visual Studio rozhodně nebylo :-). Systém však nabízí několik možností, jak získat daný software - zdarma stáhnout, půjčit CD anebo zakoupit média. Některé produkty nabízíme u nás ke stažení a ty jsou samozřejmě "free".

Mnohé produkty však ke stažení nenabízíme, protože jsou např. příliš velké (tři CD dohromady u pomalého připojení je trochu problém) anebo se nepředpokládá velký zájem (např. španělské Windows). Proto je nutno hledat produkty, které jsou volně ke stažení, v případě Visual Studia je to možnost stahování po jednotlivých CD - hledejte Visual Studio CD1,CD2 a Prerequisities.