Čeština / English
Login

SVN Repository / Prohlížení

Aktuální adresář: FITkit / trunk / apps / games / pexeso /

project.xml

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <!-- Vojtech Mrazek, xmraze06-->
  3 <project fitkitversion="1.0" outputprefix="pexeso">
  4   <!-- Project description -->
  5   <name>Pexeso</name>
  6 
  7   <authoremail>xmraze06@stud.fit.vutbr.cz</authoremail>
  8   <revision>20110414</revision>
  9 
 10 
 11   <!-- MCU part -->
 12   <mcu>
 13     <file>main.c</file>
 14   </mcu>
 15 
 16   <!-- FPGA part -->
 17   <fpga architecture="pc">
 18     <include>fpga/ctrls/spi/package.xml</include>
 19     <include>fpga/ctrls/vga/package.xml</include>
 20     <include>fpga/ctrls/lcd/package.xml</include>
 21     <include>fpga/ctrls/keyboard/package.xml</include>
 22 
 23     <file>pexeso_top.vhd</file>
 24     <file>symbol_decoder.vhd</file>
 25     <file>symbol_ram.vhd</file>
 26     <file>random.vhd</file>
 27     <file>game_ctl.vhd</file>
 28     <file>char_rom.vhd</file>
 29     <file>bcd_cnt.vhd</file>
 30   </fpga>
 31 </project>
 32 
Zobrazeno: 679802x Naposledy: 28.6.2022 21:03:02