Čeština / English
Login

SVN Repository / Prohlížení

Aktuální adresář: FITkit / trunk / apps / communication / serial_echo /

project.xml

  1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
  2 <project outputprefix="serial_echo">
  3 
  4   <!-- Project description -->
  5 
  6 
  7   <authoremail>vasicek AT fit.vutbr.cz </authoremail>
  8   <revision>20090404</revision>
  9 
 10 
 11   <!-- MCU part -->
 12   <mcu>
 13     <include>mcu/libs/irq/package.xml</include>
 14     <file>main.c</file>
 15   </mcu>
 16 
 17   <!-- FPGA part -->
 18   <fpga architecture="bare">
 19     <include>fpga/ctrls/irq/package.xml</include>
 20 	<include>fpga/ctrls/serial/package.xml</include>
 21 	<file>clk_sync.vhd</file>
 22     <file>top.vhd</file>
 23   </fpga>
 24 
 25 </project>
 26 
Zobrazeno: 735084x Naposledy: 7.12.2022 20:45:21