Čeština / English
Login

SVN Repository / Prohlížení

Aktuální adresář: FITkit / trunk / apps / communication / 1-wire_mcu /

project.xml

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <project outputprefix="temp">
  3 
  4   <!-- Project description -->
  5 
  6 
  7   <authoremail>slany AT fit.vutbr.cz</authoremail>
  8   <revision>20100209</revision>
  9 
 10 
 11   <!-- MCU part -->
 12   <mcu>
 13     <include>mcu/libs/lcd/package.xml</include>
 14     <file>one_wire.c</file>
 15     <file>main.c</file>
 16   </mcu>
 17 
 18   <!-- FPGA part -->
 19   <fpga use="apps/demo/display/project.xml" />
 20 
 21 </project>
 22 
Zobrazeno: 793721x Naposledy: 6.6.2023 21:30:39