Čeština / English
Login

Návody / Komunikace s FITkitem

Autor: Zdeněk Vašíček ()

Abstrakt: Informace o možnostech komunikace s FITkitem - komunikace pomocí aplikace QDevKit, aplikace FKTerm a dále pomocí libovolného terminálu prostřednictvím tzv. virtuálního COM portu

Update: 3.5.2009

Je-li FITkit (přesněji mikrokontroler) naprogramován jakoukoliv aplikací, je možné s ním zkrze kanál B USB převodníku FTDI komunikovat. Komunikaci zajišťuje knihovna pro mikrokontroler libfitkit, která je automaticky slinkována s každou aplikací. Komunikace probíhá prostřednictvím standardní seriové linky.

Nastavení parametrů seriové linky mikrokontroleru je následující:

 • přenosová rychlost (baud-rate): 460800 Bd

 • počet datových bitů (data bits): 8

 • počet stop bitů (stop bits): 1

 • parita (parity): žádná

 • řízení toku (flow control): žádné

1. Využití aplikace QDevkit

Komunikace s FITkitem pomocí QDevkitu je velmi snadná - dvojklikem na ikonu kitu v seznamu připojených zařízení se zahájí komunikace. Komunikace probíhá pomocí knihovny libkitclient, která poskytuje jednotné API napříč různýmy OS a to bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do nastavení ze strany uživatele.

qdk_hwcomm.png

Obrázek 1.1:

2. Využití utility FKterm

Utilita FKterm je určena pro usnadnění komunikace s FITkitem v prostředí příkazové řádky. Vyvolat je možné nástroj buď přímo pomocí příkazu fkterm, který je součástí balíčku QDevKit nebo pomocí make term. Utilita je napsána v jazyce Python a komunikaci zajišťuje, podobně jako v případě QDevKitu, multiplatformní knihovna libkitclient. V případě, že je k dispozici více zařízení, přepínač --devid N slouží k určení zařízení, s kterým bude zahájena komunikace.

Postup:

 1. Naprogramujeme FITkit zvolenou aplikací (detaily viz dokument Programování FITkitu)

  /fitkit-svn/apps/demo/led# gmake load
 2. Poté s pomocí aplikace FKTerm vyvoláme terminál a zahájíme komunikaci

  /fitkit-svn/apps/demo/led# gmake term
fkterm.png

Obrázek 2.1:

3. Komunikace skrze virtuální COM port

Ovladače USB převodníku FTDI umožňují komunikovat pomocí tzv. virtuálních COM portů. Při připojení FITkitu k počítači se automaticky vytvoří dva seriové komunikační COM porty - jeden pro kanál A, druhý po kanál B. S FITkitem je tak možné pomocí COM portu přiřazeného k druhému kanálu komunikovat libovolnou terminálovou aplikací.

Zprovoznění komunikace pomocí aplikace hyperterminál (Windows):

 1. Připojíme FITkit a ve správci zařízení zjistíme číslo virtuálního COM portu, který byl FITkitu přiřazen (viz dokument Instalace USB ovladačů pro FTDI FT2232).

 2. Spustíme aplikaci Hyperterminál a vytvoříme nové připojení s libovolným názvem.

  hyperterm_s1.png

  Obrázek 3.1:

 3. Zvolíme virtuální COM port, ke kterému je připojen mikrokontroler.

  hyperterm_s2.png

  Obrázek 3.2: Volba COM portu

 4. Nastavíme parametry seriové linky

  hyperterm_s3.png

  Obrázek 3.3:

 5. Specifické nastavení hyperterminálu. Vyvolejte dialog Vlastnosti z menu Soubor, přejděte na záložku Nastavení a stiskněte tlačítko "Nastavení ASCII". Zde povolte odesílání odřádkování.

  hyperterm_s4.png

  Obrázek 3.4:

 6. Pomocí tlačítka Připojit zahajte komunikaci s FITkitem.

  hyperterm_s5.png

  Obrázek 3.5:

  Neposílá-li FITkit žádná data, zkontrolujte stav propojek a zvolený COM port.

Zobrazeno: 5330x Naposledy: 29.11.2023 16:51:07