Čeština / English
Login

Návody / Pluginy pro QDevKit: Komunikace s FITkitem

Autor: Marek Vavruša ()

Abstrakt: Interakce a visualizace dat z FITkitu, ukázka implementace v C++ i Python.

Update: 27.9.2009

Komunikace s FITkitem představuje druhou důležitou oblast - často slouží jako zdroj dat pro další zpracování pluginem. Příklady:

 • Zobrazování dat na displeji FITkitu

 • Visualizace teploty z aplikace teploměr

 • Přeposílání výstupu do jiné aplikace

Do widgetu z předešlého dílu dnes doplníme pole pro zobrazování zprávy na displeji FITkitu. Předpokládáme, že běží aplikace Demo - LCD, která umožňuje zobrazování zpráv na displeji FITkitu.

1. Interakce s FITkitem

Existují dva přístupy pro práci s FITkitem :

 • sdílený - zařízení je stále připojeno ke konzoli, která z něj získává data

 • exkluzivní - volající získá výhradní přístup k FITkitu

Pro zápis je vhodné vždy použít exkluzivní přístup.

QDevKit verze 1.x.x nepodporuje plně sdílený přístup, data která plugin získá nebudou dostupná v terminálu.

Zdrojový kód:

def read_fitkit():
 conn = tabs.current()
 if conn is None:
   return None # Neni otevreno zadne spojeni
 
 kit = conn.device()
 channel = kit.channelB()
 return channel.read(10, 0)

Zdrojový kód:

def read_fitkit():
 conn = tabs.current()
 if conn is None:
   return None # Neni otevreno zadne spojeni
 
 kit = conn.detach(True) # Odpojime od terminalu
 channel = kit.channelB()
 data = channel.read(10, 0)
 conn.attach()
 return data

2. Příklad: Zasílání zpráv na displej FITkitu (Python)

Pro zápis použijeme metodu exkluzivního přístupu, zpráva se zobrazuje po stisku klávesy Enter v textovém poli nebo stisku tlačítka.

hello3.png

Zdrojový kód: hello.py

from PythonQt import *
 
# Globalni objekty
# prefix 'm' z duvodu nazornosti s C++ resenim
Widget = QDockWidget()
mText = QLineEdit()
 
# Inicializace modulu
# @return True|False
def init():
 
 # Create buttons
 sendButton = QPushButton()
 sendButton.text = "Zobrazit"
 
 # Connect
 mText.connect('returnPressed()', sendText)
 sendButton.connect('clicked()', sendText);
 
 # Add to layout
 widget = QWidget()
 layout = QHBoxLayout(widget)
 layout.addWidget(mText)
 layout.addWidget(sendButton)
 
 # Display
 mainWindow.addToDock(Qt.BottomDockWidgetArea, mWidget)
 mWidget.windowTitle = 'Zobrazit na displeji'
 mWidget.setWidget(widget)
 mWidget.hide()
 return True
 
# Spusteni modulu
# @return True|False
def load():
 mWidget.show()
 return True
 
# Ukonceni cinnosti
# @return True|False
def unload():
 mWidget.hide()
 return True
 
# Reset
def sendText():
 
 # Ziska soucasne pripojeni
 conn = tabs.current()
 if conn is None:
  return
 
 # Ziska zarizeni pro exkluzivni pristup
 # True = s notifikaci, False = bez notifikace
 dev = conn.detach(True)
 channel = dev.channelB()       # Kanal B
 text = mText.text.encode('ascii')   # Text pole
 channel.write('CLEAR\r\n')      # Vymaze displej
 channel.write('STRING %s\r\n' % text) # Nastavi text
 conn.attach()             # Uvolni pristup terminalu

3. Příklad: Zasílání zpráv na displej FITkitu (C++)

Zdrojový kód: hello.h

#pragma once
#ifndef HELLO_H
#define HELLO_H
 
class QDockWidget;
class QLineEdit;
#include <qdevkit/plugininterfaces.h>
 
class Hello : public QObject, public PluginInterface
{
Q_OBJECT
Q_INTERFACES(PluginInterface)
 
public:
  Hello();
  bool isLoaded(); // Check if plugin loaded
  int load();   // Load plugin
  int unload();  // Unload plugin
  int configure(); // Configure - non-compulsory, responds to configure request
private slots:
  void sendText(); // NEW: Send text to display
private:
  QDockWidget* mWidget; // NEW: dock widget object
  QLineEdit* mText;   // NEW: line edit
};
 
#endif

Zdrojový kód: hello.cpp

#include "hello.h"
#include <QDockWidget>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>
#include <QBoxLayout>
#include <qdevkit/connectiontabs.h>
#include <qdevkit/qfitkit.h>
#include <qdevkit/mainwindow.h>
 
Hello::Hello()
: mWidget(0), mText(0)
{}
 
bool Hello::isLoaded()
{
  return mWidget != 0;
}
 
int Hello::load()
{
  // Create widgets
  QWidget* widget = new QWidget();
  QPushButton* sendButton = new QPushButton("Zobrazit", widget);
  mText = new QLineEdit(widget);
 
  // Connect
  connect(mText, SIGNAL(returnPressed()), this, SLOT(sendText()));
  connect(sendButton, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(sendText()));
 
  // Layout
  QHBoxLayout* layout = new QHBoxLayout(widget);
  layout->addWidget(mText);
  layout->addWidget(sendButton);
 
  // Create dock widget
  mWidget = new QDockWidget(tr("Zobrazit na displeji"));
  mWidget->setWidget(widget);
 
  // Display widget
  mainWindow().addToDock(Qt::BottomDockWidgetArea, mWidget);
}
 
int Hello::unload()
{
  // Remove widget
  mainWindow().removeFromDock(mWidget);
  mWidget->deleteLater();
  mWidget = 0;
  mText = 0; // Deleted from parent
  return !isLoaded();
}
 
int Hello::configure()
{
  return true;
}
 
void Hello::sendText()
{
  // Get connection
  Connection* conn = mainWindow().tabs()->current();
  if(conn == 0)
   return;
  if(!conn->isReady())
   return;
 
  // Get device (exclusive)
  QFitKit* device = conn->detach(true);
  QFitKitChannel& ch = *device->channelB();
  ch.write("CLEAR\r\n"); // Clear display
 
  QByteArray data("STRING ");
  data.append(mText->text());
  data.append("\r\n");
 
  ch.write(data, data.size()); // Send message
  conn->attach(); // Reattach connection
}
 
Q_EXPORT_PLUGIN2(pnp_Hello, Hello)

4. Závěr

Ukázali jsme si příklad čtení dat z FITkitu, na závěr si shrneme dostupné API a speciální objekty.

Zobrazeno: 3011x Naposledy: 1.10.2023 00:18:16