Čeština / English
Login

Návody / Pluginy pro QDevKit

Autor: Marek Vavruša ()

Abstrakt: Úvod do systému pluginů, přehled prostředí a dostupného API, příklad jednoduchého modulu v prostředí Python a C++.

Update: 26.9.2009
Obsah

Zásuvné moduly (pluginy) umožňují rozšiřovat funkčnost aplikace QDevKit a představují též nejsnazší způsob komunikace s FITkitem. Moduly je možno psát v jazyce C++ či Python a libovolně je kombinovat, přičemž platí, že C++ moduly mají širší API.

1. Adresářová struktura

Každý plugin je oddělen od svého prostředí jednoduchou adresářovou strukturou skládájících se z minimálně tří souborů.

 • CMakeLists.txt - pravidla pro překlad

 • plugin.xml - popis (metadata)

 • plugin.{py/cpp} - zdrojový kód

 • plugin.png - ikona pluginu

Pravidla pro překlad (uvedená v souboru CMakeLists.txt) jsou víceméně shodná pro všechny, upravujeme je, pokud je třeba přibalit další soubory nebo volat další příkazy při překladu.

download.png Ukázka překladových pravidel pro plugin PyQuotes

Metadata v souboru plugin.xml jsou nezbytná pro správnou funkci modulu. Nejdůležitější funkcí je definice typu modulu - binary / script a název souboru sdílené knihovny či skriptu. Soubor zapisujeme v jazyce XML 1.0.

Příklad souboru project.xml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<plugin type='script'>
  <name>My first plugin</name>
  <icon>plugin.png</icon>
  <comment>This is my first dummy plugin.</comment>
  <author>Marek Vavrusa</author>
  <email>marek AT vavrusa.com</email>
  <version>1.0</version>
  <license>GNU/GPL v2</license>
  <library>hello</library>
</plugin>
notify.png

2. Ukázka jednoduchého modulu

Jako ukázka nám poslouží jednoduchý plugin, který zobrazí hlášku na ikoně systémové lišty. Pro zobrazení zprávy je nutné mít v nastavení programu povolené zobrazení ikony a zpráv v systémové liště.

 • Verze v jazyce Python

  Zdrojový kód: hello.py

  from PythonQt import *
   
  ''' Plugin initialization '''
  def init():
    return True
   
  ''' Plugin load event '''
  def load():
    tray.showMessage('Hello plugin', 'Hello world!')
    return True
   
  ''' Plugin unload event '''
  def unload():
    tray.showMessage('Hello plugin', 'Plugin unloaded.')
    return True
 • Verze v jazyce C++

Při kompilaci projektu musí být adresář umístěn do adresářové struktury qdevkit-plugins ze SVN repozitáře z důvodu nastavení cest k dynamickým knihovnám a hlavičkovým souborům (Pokud neupravíte CMakeLists.txt).

Zdrojový kód: hello.h

#pragma once
#ifndef HELLO_H
#define HELLO_H
 
#include <QObject>
#include <qdevkit/plugininterfaces.h>
 
class Hello : public QObject, public PluginInterface
{
 Q_OBJECT
 Q_INTERFACES(PluginInterface)
 
 public:
  Hello();
  bool isLoaded(); // Check if plugin loaded
  int load();   // Load plugin
  int unload();  // Unload plugin
  int configure(); // Configure - non-compulsory, responds to configure request
 private:
  bool mLoaded;  // Is loaded?
};
 
#endif

Zdrojový kód: hello.cpp

#include "hello.h"
#include <qdevkit/trayicon.h>
 
Hello::Hello()
: mLoaded(false)
{}
 
bool Hello::isLoaded()
{
  return mLoaded;
}
 
int Hello::load()
{
  tray().showMessage("Hello plugin", "Hello world!");
  mLoaded = true;
  return mLoaded;
}
 
int Hello::unload()
{
  tray().showMessage("Hello plugin", "Plugin unloaded.");
  mLoaded = false;
  return !mLoaded;
}
 
int Hello::configure()
{
  return true;
}
 
Q_EXPORT_PLUGIN2(pnp_Hello, Hello)

3. Interaktivní interpret skriptu

Prostředí QDevKit obsahuje interaktivní interpret skritu v jazyce Python (modul pythonqtconsole). Stejně jako v modulech je možno využívat dostupné API, a tak je velmi užitečný k testování uživatelských skriptů za běhu programu.

V tomto prostředí není možno využívat implicitních funkcí init(), load(), unload() tak, jako v pluginech.

4. Závěr

Seznámili jsme se s adresářovou strukturou modulu a vytvořili kostru jednoduchého pluginu. V další části plugin obohatíme o grafické rozhraní a propojíme s FITkitem.

Zobrazeno: 6777x Naposledy: 28.11.2022 11:34:15