Čeština / English
Login

Návody / Instalace ISE WebPack

Autor: Zdeněk Vašíček ()
Update: 10.5.2009

ISE WebPACK je sada nástrojů sloužící k překladu zdrojových kódů (VHDL, Verilog) a syntéze FPGA konfigurace na základě popisu systému pomocí HDL jazyka (VHDL, Verilog).

1. Instalace

Software je dostupný na stránkách firmy Xilinx, pro stažení a následné vytvoření licence je však nutné vyplnit registrační formulář.

Po instalaci zkontrolujte, zda-li je cesta k ISE v systémové proměnné PATH. Můžete to provést tak, že spustíte příkazový řádek a napíšete příkaz xst. Bez jakékoliv chybové hlášky by se měl spustit shell ISE.

Pokud Vám aplikace nefunguje z důvodu chybné/neexistující licence, zkontrolujte zda-li jste nainstalovali verzi ISE Webpack, dále zda-li jste vygenerovali osobní licenci pro WebPack a v poslední řadě nastavení systémové proměnné LM_LICENSE_FILE, která musí ukazovat na vygenerovaný licenční soubor webpack.lic. V případě, že instalátor nenabídl možnost vygenerovat licenci, můžete tak učinit pomocí utility xlcm.

Pokud simulace nelze spustit z důvodu nenalezení cesty k aplikaci, zkontrolujte nastavení PATH v souboru ~/.profile. Na konfiguraci v souboru ~/.bashrc nemusí brát okenní prostředí ohled.

Zobrazeno: 3092x Naposledy: 29.11.2023 12:24:13