Čeština / English
Login

Hardware / Programování a bootování FITkitu

Autor: Zdeněk Vašíček ()

Abstrakt: Dokument popisuje způsob programování FITkitu (mikrokontroleru a FPGA) a jeho bootování.

Update: 3.5.2009

1. Úvod

FITKit obsahuje dvě programovatelné jednotky a) mikroprocesor (MCU) řady MSP430 a b) hradlové pole FPGA řady Spartan 3. Oba obvody lze programovat pomocí standardního rozhraní JTAG, avšak FITkit nabízí i mnohem jednodušší variantu a sice programování přes USB kabel.

bootsystem.png

Obrázek 1.1:

Nahrávání programu do MCU se běžně provádí pomocí boot loaderu (BSL), jenž je součástí mikroprocesoru, a který komunikuje pomocí standardní seriové linky. BSL umožňuje nejen manipulovat s FLASH pamětí uvnitř mikrokontroleru (mazat, programovat, verifikovat obsah, apod.), ale také zapisovat do RAM a spustit vlastní kód. Nespornou výhodou BSL je možnost programování mikrokontroleru bez nutnosti vlastnit speciální programátor. Nevýhodou je však pomalá komunikační rychlost (max 28 400 Baud) a nemožnost bootloader přeprogramovat.

Seriová linka je na FITkitu zpřístupněna počítači skrze dvoukanálový USB převodník FT2232 a je možné k ní přistupovat dvěma způsoby 1) jako ke standardnímu COM zařízení (ovladače FTDI vytváří tzv. virtuální COM porty) nebo 2) přímo pomocí komerční knihovny FTD2XX dodávané firmou FTDI, opensource libftdi či multiplatformní knihovny libkitclient.

2. Programování FITkitu

K programování FITkitu se v současné době využívá utilita FKFlash, která byla navržena s cílem maximálně urychlit a zpříjemnit programování. FKFlash vyvolá BSL, pomocí kterého nahraje vlastní optimalizovaný bootloader do RAM paměti mikrokontroleru a poté jej aktivuje. V tuto chvíli se přepne komunikační rychlost na maximum a programování MCU i FPGA již zajišťuje rychlý bootloader.

Zobrazeno: 4789x Naposledy: 3.12.2022 07:55:29