Čeština / English
Login

Aplikace / Hra Tetris

Autor: Izidor Matušov ()

Abstrakt: Hra Tetris běžící na externím monitoru připojeném k rozhraní VGA

Update: 20110131

1. Popis aplikace

tetris.png

Tato aplikace umožňuje si zahrát oblíbenou hru Tetris na vašem FITkitu. Herní plocha se zobrazuje na externím monitoru, který je připojen přes rozhraní VGA.

Aplikaci je možné spustit příkazem START přes terminál. Pokud vás nebaví začínat s prázdným polem, můžete pomocí příkazu LEVEL vygenerovat náhodně řádky, které je zapotřebí v průběhu hry odstranit. Hru lze též spustit stiskem libovolné klávesy na FITkitu. Je-li stisknuta klávesa 1-9, dojde při spuštění k nastavení příslušného levelu (počtu částečně složených řádků na počátku hry). Tetris má běžné ovládání - doleva, doprava, otočit a posunout kostičku níže. Hrací kostička se po uplynutí časového limitu posunuje níže. Rychlost, jakou se kostičky posouvají, je možné měnit pomocí příkazu SPEED. S počtem odebraných řádků se rychlost posouvání zvyšuje. Současná rychlost je zobrazena vpravo pod nápisem Speed. Počet úspěšně odstraněných řádků se zobrazuje na LCD displeji FITkitu. Jakmile kostička narazí na jinou nebo na dno hrací plochy, není již možné s ní hýbat. Z hrací se odstraní vyplněné řádky a hráč dostává novou kostičku. Následující kostička je zobrazena vlevo pod nápisem Next.

Hra končí v momentě, kdy se další kostička již nevejde na hrací plochu.

Zdrojové kódy je možné nalézt v SVN repozitáři.

go.png

Obrázek 1.1:

2. Ovládání hry

Konfigurace a spuštění hry pomocí příkazů zadaných v terminálu:

 • SPEED N - nastaví rychlost padání kostiček (0-9)

 • LEVEL N - nastaví počet předvyplněných řádků u nové hry (0 - 15)

 • START - spustí novou hru

 • STOP - ukončí aktuální hru

 • RESTART - ukončí aktuální hru a spustí novou

 • HELP - vypíše nápovědu

Spuštění a ovládání hry pomocí klávesnice FITkitu:

 • 1-9 - start, level 1-9

 • 4 - doleva

 • 6 - doprava

 • 8 - dolů

 • 2 alebo 5 - otočení kostky

 • ostatní - start, level 0

3. Zprovoznění aplikace

 1. Aktivujte propojku J6 pro povolení periferií PC

 2. Pomocí aplikace QDevKit přeložte aplikaci, naprogramujte FITkit a spusťte terminál

Zobrazeno: 8319x Naposledy: 29.11.2023 08:18:49