Accelerated Network Technologies

Úvod

ANT Research Group

spolecne-foto-small3.jpg

Výzkumná skupina ANT @ FIT byla vytvořena v roce 2009 skupinou výzkumníků a PhD studentů na Fakultě Informačních Technologií VUT v Brně. Skupina ANT (Accelerated Network Technologies) se dlouhodobě zabývá monitorováním a bezpečností počítačových sítí. Zaměřuje se nejen na algoritmy pro behaviorální analýzu síťového provozu, zlepšení přesnosti detekce bezpečnostních incidentů a snížení počtu falešných poplachů, ale i na urychlování časově kritických operací potřebných pro zpracování síťových dat. Zajistit dostatečnou rychlost zpracování síťového provozu pro neustále rostoucí kapacitu síťových linek je velmi důležité, neboť jakákoliv ztráta dat může výrazně ovlivnit přesnost monitorování a může zamezit detekci útočníka. Výzkum skupiny je proto zaměřen i na hledání nových algoritmů a architektur, které umožní konstrukci levnějších a rychlejších síťových zařízení a systému. K urychlení zpracování síťového provozu používáme zejména technologii FPGA a zaměřujeme se na operace analýzy hlaviček paketů, klasifikace paketů, udržování a správa síťových toků, hledání nejdelšího společného prefixu a hledání řetězců nebo regulárních výrazů.

Skupina spolupracuje se sdružením CESNET na konstrukci vysokorychlostních monitorovacích sond s propustností přes 100 Gb/s a na vývoji systému pro analýzu síťových dat a detekci bezpečnostních incidentů v sítí CESNET. Současně spolupracuje s Ministerstvem vnitra na vývoji sond pro zákoné odposlechy v kocových sítích a velkých ISP a řeší smluvní výzkum a konzultace pro komerční subjekty. Řada vyvinutých technologií byla nasazena do praxe, prostřednictvím úspěšné spin-off společnosti INVEA-TECH.

Contact

Accelerated Network Technologies at FIT

Brno University of Technology

Božetěchova 2

612 66 Brno, Czech Republic

Email: korenek AT fit.vutbr.cz

Organizaci a vedení týmu ANT @ FIT zajišťuje Jan Kořenek, který působí na FIT VUT Brno již od roku 2003, současně je vedoucím hardwarového vývoje na projektu Liberouter a je jedním ze zakladatelů úspěšné spin-off společnosti INVEA-TECH. Členové týmu mají řadu zkušenosti z oblasti počítačových sítí, které získali při práci na evropských projektech (6NET - IST-2001-32603, SCAMPI - IST-2001-32404, GEANT2 - 511082) a lokálně financovaných projektech (CESNET - MSM6383917201, VUT - MSM002163528). U těchto projektů byla využita technologie FPGA pro akceleraci směrování IPv6 protokolu, monitorování síťového provozu, měření NetFlow statistik a rychlé hledání regulárních výrazů v datech paketů. Navržená síťová zařízení a sondy jsou hardwarově akcelerované s využitím technologie FPGA. Poskytují přesné informace o síti pro 1Gb/s, 10Gb/s i vyšší rychlosti.


logoesfmsmtopvkcr_w.png
© 2009/2019