Accelerated Network Technologies

Spolupráce

Nabízíme k řešení zajímavá témata závěrečných prací souvisejících s oblastmi našeho zájmu:

  • sledování síťového provozu

  • filtrace síťového provozu

  • systémy pro detekci útoků

Nabídka témat bakalářských a diplomových prací

  1. Indexování síťových dat

  2. Algoritmy pro klasifikaci paketů

  3. Flexibilní monitorování síťových toků

  4. Bloomovy filtry

  5. Algoritmy pro hledání nejdelšího shodného prefixu

  6. ...

Témata je možné přizpůsobit na míru, kvalitní práce může být i finančně odměněna.

Těšíme se na spolupráci!

Kontakt

Accelerated Network Technologies at FIT

Vysoké učení technické v Brně

Božetěchova 2

612 66 Brno, Czech Republic

Email: korenek AT fit.vutbr.cz

© 2009/2018