Čeština / English
Login

SVN Repository / Prohlížení

Aktuální adresář: FITkit / trunk / apps / modul_eth / 06_telnet_server /

project.xml

  1 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2 <project outputprefix="moduleth">
  3 
  4   <name>Telnet server</name>
  5   <author>Martin Musil</author>
  6   <authoremail>xmusil34@stud.fit.vutbr.cz</authoremail>
  7   <description>
  8   </description>
  9 
 10   <!-- MCU part -->
 11   <mcu>
 12 	<include>mcu/libs/enc28j60/package.xml</include>
 13     <include>mcu/libs/thermometer/package.xml</include>
 14   	<file>main.c</file>
 15   </mcu>
 16 
 17   <fpga use="../01_ping/project.xml" />
 18 
 19 </project>
 20 
Zobrazeno: 595806x Naposledy: 22.1.2022 08:38:30