Čeština / English
Login

Návody / Nápověda k tvorbě dokumentů

Autor: Zdeněk Vašíček ()
Update: 28.9.2009

Syntaxe: restrukturovaný text reST. Ukázky použití lze nalézt na adrese http://docutils.sourceforge.net/docs/user/rst/quickref.html

1. Vyjímky aneb co platí pro tento web

Zde naleznete seznam odchylek od běžného rst.

1.1. Hlavička

Každý dokument musí povinně obsahovat hlavičku s jednoznačným ID dokumentu (používá se direktiva article):

.. article:: hw_index
  :author: Jmeno Prijmeni <email AT domain>; Jmeno Prijmeni <email AT domain>
  :updated: 1.1.2009

  Abstrakt dokumentu

====================
 Titulek dokumentu
====================

Kromě DOCID (v tomto případě hw_index) jsou ostatní parametry nepovinné.

1.2. Linkování mezi dokumenty

Protože reST nepodporuje linkování mezi více dokumenty, byla zavedena následující rozšíření.

 • Pro vytvoření odkazu s textem popisek odkazujícího na dokument s ID id_dokumentu lze použít

  `popisek <DOCid_dokumentu>`_
 • Pro vytvoření odkazu obsahujícího název dokumentu se používá

  `DOCid_dokumentu`_
 • Pro linkování na rubriky se používá

  `CATid_rubriky`_
 • Dále je možno linkovat mezi jazykovými verzemi (současně se jedná o cs a en) a to tak, že se za ID dokumentu použije dvojtečka následovaná zkratkou jazyka, např:

  `English document <DOCid_dokumentu:en>`_
 • Linkování na SVN lze v aplikacích pomocí prefixu SVN_APP_DIR nebo kdekoliv pomocí SVN_DIR. Zda-li se jedná o adresář či soubor je detekováno automaticky na základě přípony.

  `mcu/libs/codec/audio_codec.h <SVN_DIR/trunk/mcu/libs/codec/audio_codec.h>`_
  
  `main.c <SVN_APP_DIR/mcu/main.c>`_

1.3. Odkazy na obrázky

Schema naleznete na obrázku `obr.png`_

.. figure:: obr.png
  :width: 60%

  Schema zapojení

1.4. Pojmenovaná tabulka

.. table:: Popis tabulky
  +---------------+----------------+
  |        |        |
  +---------------+----------------+

1.5. Výpis zdrojového kódu

.. listing:: Popis
  :language: c

  while (i < 10) {
   x = recv_data();
   i++;
  }

Podporované parametry:

 • language - pokud je definován, zvýrazní se syntaxe (seznam podporovaných jazyků je možné nalézt v projektu GeSHi)

 • filename - název souboru, který se zobrazí za popiskem

 • lineno - hodnota :lineno: yes zapne číslování řádků

1.6. Role

Role slouží k zvýraznění části textu.

 • signál

  `signal:NAZEV`
 • generický parametr

  `generic:NAZEV`
 • název souboru

  `file:NAZEV`
Zobrazeno: 2188x Naposledy: 5.12.2022 08:59:54