Čeština / English
Login

Návody / Překlad QDevKitu pod Windows

Autor: Zdeněk Vašíček ()
Update: 6.3.2011

Postup překladu QDevKitu a dalších nástrojů pomocí překladače Microsoft Visual Studio 2008. V návodu předpokládáme, že veškeré knihovny a zdrojové soubory budeme mít umístěny v adresáři X:\ (virtuální disk lze z adresáře vyrobit příkazem subst X: nazev_existujiciho_adresare) a překládat budeme v "sandboxu" tak, abychom měli jednoznačně definovány závislosti.

 1. Microsoft Visual Studio 2008 Express

  Pro překlad je zapotřebí volně dostupná verze, kterou lze získat na stránce http://www.microsoft.com/express/Downloads/.

 2. Qt Framework

  Stáhnout balíček Qt libraries for Windows pro Visual Studio (VS) ze stránky http://qt.nokia.com/downloads/ a nainstalovat (X:\qt\4.7.2)

 3. CMake

  Stáhnout instalátor z http://www.cmake.org/cmake/resources/software.html a nainstalovat do Program Files.

 4. Python

  Stáhnout verzi Python 2.7 (ev. 2.6) ze stránek http://www.python.org/getit/releases/ a nainstalovat do C:\Python27

  Stáhnout a nainstalovat PY2EXE pro Python 2.7 (http://sourceforge.net/projects/py2exe/files/py2exe/0.6.9/)

  Stáhnout a rozbalit SWIG (http://www.swig.org/download.html) do X:\swigwin-2.0.2

 5. Knihovna zlib

  Knihovna zlib společně s projektem pro VS08 je k dispozici zde. Rozbalit do X:\zlib123 a v adresáři X:\zlib123\_build_\visualc9-x86\ napsat příkaz vcbuild /rebuild. Není-li příkaz vcbuild nalezen, nemáte korektně nastavené cesty pro překladač a je zapotřebí před zavoláním vcbuild spoustit skript C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat

  V adresáři X:\zlib123\_build_\visualc9-x86\Win32\DLL Release\ by měla být dynam. knihovna zlib1.dll a zlib1.lib.

 6. Knihovna OpenSSL

  Z http://www.slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html stáhnout plnou verzi OpenSSL (např. Win32 OpenSSL v1.0.0d) a nainstalovat do X:\OpenSSL (neinstalovat do system32)

 7. Knihovna libssh

  Stáhnout zdrojové kódy http://www.libssh.org/files/0.4/libssh-0.4.8.tar.gz a rozbalit do x:\libssh-0.4.8. Modifikovat soubor X:\libssh-0.4.8\cmake\Modules\FindOpenSSL.cmake, kde je nutné nahradit řádek set(_OPENSSL_DIR $ENV{PROGRAMFILES}/OpenSSL) řádkem set(_OPENSSL_DIR x:/OpenSSL)

  Vytvořit podadresář build a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=x:\OpenSSL\bin;
  set PATH=%PATH%;x:\zlib123\_build_\visualc9-x86\Win32\DLL Release\;x:\zlib123
  set PATH=%PATH%;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  
  cmake .. -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  
  vcbuild /rebuild libssh.sln "Release|Win32"
  vcbuild INSTALL.vcproj Release
 8. FITkitUtils

  Stáhnout ze SVN poslední zdrojové kódy QDevKitu a dalších nástrojů např. do X:\FITkitUtils, vytvořit podadresář build.

  pythonqt

  V podadresáři build vytvořit podadresář pythonqt a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  
  cmake ..\..\pythonqt -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  
  vcbuild /rebuild PythonQt.sln "Release|Win32"
  vcbuild install.vcproj "Release|Win32"

  fcmake

  V podadresáři build vytvořit podadresář fcmake a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\WINDOWS\system32\;c:\Program Files\CMake-2.8\bin
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  cmake ..\..\fcmake -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  vcbuild /rebuild fcmake.sln "Release|Win32"
  vcbuild install.vcproj Release

  libkitclient

  V podadresáři build vytvořit podadresář libkitclient a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=X:\swigwin-2.0.2;X:\Qt\4.7.2\bin;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\;c:\python27
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  
  cmake ..\..\libkitclient -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  vcbuild /rebuild libkitclient.sln "Release|Win32"
  vcbuild install.vcproj "Release|Win32"

  fkflash

  c:\Python27\python.exe setup.py py2exe

  fkterm

  c:\Python27\python.exe setup.py py2exe

  qdevkit

  V podadresáři build vytvořit podadresář qdevkit a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\
  set PATH=x:\install\bin\libkitclient\;x:\install\bin\fcmake\;x:\install\bin\PythonQt\;%PATH%
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  cmake ..\..\qdevkit -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  
  vcbuild /rebuild qdevkit.sln "Release|Win32"
  vcbuild INSTALL.vcproj Release

  qdevkit-plugins

  V podadresáři build vytvořit podadresář qdevkit-plugins a přeložit pomocí sekvence

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\
  set PATH=x:\install\bin\libkitclient\;x:\install\bin\fcmake\;x:\install\bin\PythonQt\;x:\install\bin\qdevkit\;%PATH%
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  cmake ..\..\qdevkit-plugins -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "Visual Studio 9 2008" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  
  vcbuild /rebuild qdevkit-plugins.sln "Release|Win32"
  vcbuild INSTALL.vcproj Release
 9. Instalační balíček

  Jakmile bude úspěšně přeložen QDevkit (viz krok 8.) je možné vytvořit instalátor následovně. V podadresáři build vytvořit podadresář nsispack a provést sekvence

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\Program Files\CMake-2.8\bin;c:\WINDOWS\system32\;c:\MinGW\bin\
  
  call "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\Tools\vsvars32.bat"
  
  cmake ..\..\nsispack -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -G "MinGW Makefiles" -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="X:\install"
  gmake.exe package
 1. Instalační balíček knihovny libkitclient pro Python

  Po přeložení knihovny libkitclient je možné spustit v adresáři build/libkitclient příkaz

  set PATH=X:\Qt\4.7.2\bin;c:\python27
  python.exe ..\..\libkitclient\swig\setup.py

  který provede vytvoření instalačního balíčku pro Python. Instalační balíček je umístěn v poadresáři dist.

Zobrazeno: 3044x Naposledy: 4.2.2023 07:49:11