Čeština / English
Login

Návody / Knihovna libkitclient

Autoři: Marek Vavruša (); Zdeněk Vašíček ()
Update: 20.9.2009

Knihovna libkitclient je multiplatformní knihovna pro správu a interakci s FITKity. Je napsána v C++ a existuje pro ni bindings pro jazyk Python, napsaný pomocí systému SWIG, který dovoluje snadnou rozšiřitelnost do dalších skriptovacích jazyků. Knihovna poskytuje jednotné API v prostředí Windows i Linux. Ve Windows je implementována nad knihovnou FTD2XX.dll, v prostředí Linux nad modifikovanou verzí libftdi.

kitframework.png

Obrázek 1.1:

Mezi přednosti patří umožnění přímého přístupu k FITkitu přes USB čímž odpadá nutnost složitě konfigurovat virtuální COM porty, jejichž přiřazení je poněkud nedeterministické. Další výhodou je možnost pracovat s FITkitem z vlastní aplikace.

1. Kde knihovnu získat

V prostředí Windows je knihovna libkitclient společně s hlavičkovými soubory dodávána formou instalačního balíku (viz sekce download), v prostředí Linux je možné si jej stáhnout pomocí nabízených repozitářů nebo si jej stáhnout jako archiv (viz Zprovoznění FITkitu v nativním prostředí Linuxu).

2. Dokumentace

Dokumentaci k C++ API je možné nalézt zde.

3. Ukázka použití

#include "fitkit.h"
#include "fitkitmgr.h"
#include <cstdio>
 
int main()
{
  // Find devices
  FitKitMgr mgr;
  if(!mgr.discover())
   return 1;
 
  // Initialize first device
  FitKit* kit = 0;
  if((kit = mgr.acquire()) == 0)
   return 1;
 
  FitKitChannel& b = kit->channel('b');
  b.open();
  b.resetMCU();
 
  // Wait for input
  char buf = '\0';
  while (b.read(&buf, 1) >= 0 && buf != '>')
   putchar(buf);
 
  putchar(buf);
 
  // Release device
  b.close();
  mgr.release(kit);
 
  printf(" Hello FITKit!n");
}
Zobrazeno: 2951x Naposledy: 30.9.2023 07:13:53