Čeština / English
Login

Návody / Instalace ModelSim XE

Autor: Karel Slaný ()
Update: 19.3.2009

1. Instalace

ModelSim XE (Xilinx Edition) se používá pro simulaci navržených komponent popsaných ve VHDL a pro ověření jejich funkčnosti. Software je dostupný na webových stránkách firmy Xilinx (pro stažení je nutná registrace). Stažený archiv rozbalte a spusťte instalaci. Na začátku instalace vyberte, že chcete instalovat verzi MXE III Starter, což je limitovaná verze, která je poskytována bezplatně.

msim_005.png

Obrázek 1.1: Výběr verze knihovny jazyka.

  • Při výběru instalačních součástí zvolte Full VHDL. Zbývající část instalace potvrďte a vyčkejte na její dokončení.

2. Aktivace (získaní licenčního souboru)

  • Ličenční soubor získate ze stránek firmy Xilinx. Po instalaci programu ModelSim najdete v nabídce Start odkazy uvedené na obrázku. Abyste získali licenci použijte "Submit Licence Request", který otevře v prohlížeči stránku firmy Xilinx, kde je možné získat požadovaný licenční soubor.

msim_009.png

Obrázek 2.1: Stránka generující požadavek na licenci.

  • Pro získání licence je nutné být na těchto stránkách zaregistrován. Pokud jste se tedy na těchto stránkách nikdy neregistrovali, zvolte Register. Po vyplnění požadovaných údajů vám bude zaslán email, ve kterém získáte heslo. Máte-li uživatelské jméno a heslo, můžete požádat o licenční soubor pro ModelSim XE. Na výše uvedené stránce zvolte Continue.

msim_010.png

Obrázek 2.2: Vyplnění žádosti o licenci.

  • Pro získání licence musí být vyplněn tento formulář. Po potvrzení údajů vyčkejte na email obsahující soubor licence.dat.

msim_011.png

Obrázek 2.3: Spuštění průvodce instalací licence.

  • Aktivaci programu ModelSim provedete pomocí nástroje "Licensing Wizard" a najdete v nabídce Start.

msim_013.png

Obrázek 2.4: Musíte zadat cestu k souboru s licencí.

  • Vložte cestu k vámi získanému souboru License.dat a potvrďte jej.

msim_014.png

Obrázek 2.5: Můžete provést test funkčnosti licence, ve kterém se ověří, zda je licence validní.

  • Pokud ověření licenčního souboru bude v pořádku, je simulační prostředí ModelSim XE připraveno k použití.

  • Po instalaci zkontrolujte, zda-li je cesta k ModelSIMu v systémové proměnné PATH. Můžete to provést tak, že spustíte příkazový řádek a napíšete příkaz vsim. Bez jakékoliv chybové hlášky by se měl spustit ModelSIM.

Zobrazeno: 3712x Naposledy: 3.2.2023 21:04:53