Čeština / English
Login

Návody / Používání FITkitu v učebnách CVT

Autor: Tomáš Martínek ()

Abstrakt: Informace k použití FITkitu v učebnách CVT.

Update: 17. 12. 2009

Lokální instalace softwarových nástrojů pro přípravek FITkit obvykle vyžaduje trochu času a určité místo na disku. Pokud si z některého důvodu nemůžete dovolit instalaci nástrojů na Váš osobní počítač nebo máte opakované problémy se zprovozněním přípravku, potom můžete využít možnosti pracovat s FITkitem přímo ve škole v laboratořích CVT.

1. Způsob použití

Po spuštění počítače jsou potřebné nástroje nainstalovány na následujících místech:

  • MSPGCC - Q:\fitkit\mspgcc

  • XilinxISE - Q:\fitkit\XilinxISE

  • Modelsim - Q:\fitkit\Modelsim

  • QDevKit - Q:\fitkit\QDevKit

Před prvním použitím přípravku prosím spusťte dávkový soubor v adresáři: Q:\fitkit\setup.bat

Tento skript korektně nastaví cesty k programovým nástrojům včetně požadovaných proměnných prostředí. Tyto proměnné se v rámci vašeho lokálního účtu nastaví natrvalo a není proto potřeba skript spouštět opakovaně při každém přihlášení k počítači.

Následně stačí spusit aplikaci QDevKit příkazem qdevkit nebo si vytvořit zástupce tohoto programu přímo na pracovní ploše.

Zobrazeno: 3470x Naposledy: 29.11.2023 18:24:56