Čeština / English
Login

Aplikace / Textový režim

Autor: Zdeněk Vašíček ()

Abstrakt: Aplikace umožňující provozovat monitor připojený ke kitu jako terminál v textovém režimu.

Update: 20090326

1. Popis aplikace

vga_textm_img.png

Aplikace provozuje monitor v rozlišení 640x480 bodů a k zobrazení textu je použita standardní velikost fontu 8x16 bodů (8 bodů na šířku, 16 bodů na výšku). Na obrazovku se tedy vejde celkem 30 řádků textu o šířce 80 znaků. Text je možné na obrazovku psát pomocí příkazů zadaných v terminálu.

Jednotlivé znaky fontu jsou v souboru i v paměti fontu uloženy jako šestnáctice bytů, jednotlivé bity jednoho bytu odpovídají bodům v jednom řádku znaku. Znaky jsou uloženy v paměti FLASH a pomocí mikrokontroleru se při startu načítají do blokové paměti RAM (dále jen BRAM), která jsou součástí FPGA. Pro jednoduchost font obsahuje pouze 128 znaků. Jedna BRAM slouží k uchování indexu jednotlivých znaků (obsahuje tedy informaci o celém obrazu) a další BRAM paměť je využita pro uchování jednotlivých znaků fontu. Indexační paměť tedy v závislosti na pozici vykreslovaného bodu ukazuje do paměti fontu odkud se postupně zobrazují jednotlivé bity (pixely).

2. Zprovoznění aplikace

  1. přeložte aplikaci

  2. aktivujte propojku J6 pro povolení periferií PC

  3. naprogramovujte MCU a FPGA a spusťte terminálový program

  4. pomocí vhodného terminálu nahrajte do FLASH font z adresáře data.

    FLASH W FONT - inicializuje odesílání souboru s fontem do paměti FLASH

    UPDATE FONT - aktualizuje textury v FPGA z paměti FLASH

  5. text je možné zobrazit zadáním příkazu VGA TEXT text

Zobrazeno: 6171x Naposledy: 29.11.2023 08:40:49