Čeština / English
Login

Aplikace / Hra piškvorky

Autor: Zdeněk Vašíček ()

Abstrakt: Hra piškvorky určená pro jeden/dva kity. Hrací plocha je zobrazována na monitoru, který je připojen k rozhraní VGA.

Update: 20090326

1. Popis aplikace

ticktacktoe.png

Cílem aplikace je ukázat, jak je možné vytvořit jednoduchou hru pro dva hráče. Vykreslování část o kterou se stará FPGA je založena na aplikaci zobrazující textury. Textury (kolečko, křížek, prázdný a plný čtvereček) jsou však v tomto případě počítány v mikrokontroleru a přeneseny do BRAM pamětí v FPGA před zahájením hry.

Hru mohou hráči hrát střídavě na jednom FITkitu a nebo využít propojení dvou kitů, kdy každý hráč může hrát na svém kitu. Před zahájením hry se provádí detekce kitů a kity se musí dohodnoout, který bude začínat jako první. K tomuto je zapotřebí zdroj pseudo náhodných čísel. V našem případě byl použit teplotní sensor, který je integrován v mikrokontroleru, jehož nepřesnost je v této aplikaci výhodou.

Průběh hry je zobrazován na monitoru připojeném k portu VGA. Na LCD displeji FITkitu je možno najít informace o tom, který hráč je na tahu a případně který vyhrál.

Zdrojové kódy aplikace je možné nalézt zde.

2. Použití

Ihned po zapnutí se provádí detekce, zda-li je připojen druhý kit (každý kit si vygeneruje náhodné číslo a snaží se domluvit, kdo bude hru řídit). Pokud se podaří kit detekovat, hraje každý hráč na svém kitu, ke kterému je připojen monitor. Pokud se nepodaří detekovat druhý kit, střídají se hráči na jednom kitu.

K ovládání lze použít klávesnici FITkitu. Pohyb do svislých a vodorovných směrů umožňují klávesy 2 (nahoru), 4 (doleva), 6 (doprava) a 8 (dolů). Klávesa 5 slouží k položení symbolu - křížek/kolečko.

Po zadání příkazu RESTART do terminálu se provede restart hry.

3. Zprovoznění aplikace

 1. přeložte aplikaci

  fcmake && make
 2. Aktivujte propojku J6 pro povolení periferií PC

 3. Pro správnou činnost je nutné povolit přerušení z FPGA do MCU

  • FITkitu verze 2.x:

   propojit propojku J5, která je určena k povolení přerušení

  • FITkit verze 1.x:

   propojit pin JP10(5) vedoucí z FPGA s pinem JP9(26) vedoucím do MCU

 4. Aby fungovala hra na dvou kitech, je nutne spojit následující piny:

  • FITkit verze 1.x:

   pin JP10(47) prvního kitu s pinem JP10(48) na druhém kitu a

   pin JP10(48) prvního kitu s pinem JP10(47) na druhém kitu

  • FITkitu verze 2.x:

   pin JP10(49) prvního kitu s pinem JP10(50) na druhém kitu a

   pin JP10(50) prvního kitu s pinem JP10(49) na druhém kitu

  jinou možností je použít křížený kabel a konektor RS232, který je na kitu

 5. naprogramovat MCU a FPGA

  make load
 6. spustit terminálový program, případně rozpojit propojky J8,J9 a stisknout tlačítka reset na obou kitech

  make term
Zobrazeno: 6153x Naposledy: 5.12.2022 09:59:44