FITkit
Fakulta informačních technologií

FITkit.libnrf2401 Seznam souborů

Zde naleznete seznam všech souborů se stručnými popisy:
mcu/libs/nrf24l01/fspi.c [zdrojový text]
mcu/libs/nrf24l01/fspi.h [zdrojový text]
mcu/libs/nrf24l01/nrf24l01.h [zdrojový text]
mcu/libs/nrf24l01/nrf24l01_com.c [zdrojový text]
mcu/libs/nrf24l01/nrf24l01_com.h [zdrojový text]Knihovna funkcí pro komunikaci s NRF24L01
mcu/libs/nrf24l01/nrf24l01_spi.c [zdrojový text]
mcu/libs/nrf24l01/nrf24l01_spi.h [zdrojový text]Knihovna funkcí pro komunikaci s NRF24L01 prostřednictvím rozhraní SPI