FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace struktury udp_h

struktura udp_h - UDP hlavička. ...

#include <enc28j60_udp.h>


Datové položky

unsigned int src_port
 zdrojový port
unsigned int dest_port
 cílový port
unsigned int length
 délka hlavičky + dat v bytech
unsigned int checksum
 kontrolní součet z hlavičky i dat


Detailní popis

struktura udp_h - UDP hlavička.

Definice je uvedena na řádku 62 v souboru enc28j60_udp.h.


Dokumentace k položkám

unsigned int udp_h::checksum

kontrolní součet z hlavičky i dat

Definice je uvedena na řádku 66 v souboru enc28j60_udp.h.

Používá se v udp_send().

unsigned int udp_h::dest_port

cílový port

Definice je uvedena na řádku 64 v souboru enc28j60_udp.h.

Používá se v udp_recv() a udp_send().

unsigned int udp_h::length

délka hlavičky + dat v bytech

Definice je uvedena na řádku 65 v souboru enc28j60_udp.h.

Používá se v udp_send().

unsigned int udp_h::src_port

zdrojový port

Definice je uvedena na řádku 63 v souboru enc28j60_udp.h.

Používá se v udp_send().


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru: