FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace struktury tcp_h

struktura tcp_h - TCP hlavička. ...

#include <enc28j60_tcp.h>


Datové položky

unsigned int src_port
 zdrojový port
unsigned int dest_port
 cílový port
unsigned long seq_num
 sekvenční číslo paketu
unsigned long ack_num
 potvrzovací číslo
unsigned char reserved:4
 rezervováno
unsigned char data_offset:4
 velikost hlavičky v DOUBLEWORDech
unsigned char flags
 TCP příznaky.
unsigned int window_size
 velikost okna
unsigned int checksum
 kontrolní součet
unsigned int urgent_ptr
 Urgent pointer.


Detailní popis

struktura tcp_h - TCP hlavička.

Definice je uvedena na řádku 107 v souboru enc28j60_tcp.h.


Dokumentace k položkám

unsigned long tcp_h::ack_num

potvrzovací číslo

Definice je uvedena na řádku 111 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_fsm() a tcp_out().

unsigned int tcp_h::checksum

kontrolní součet

Definice je uvedena na řádku 116 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_out().

unsigned char tcp_h::data_offset

velikost hlavičky v DOUBLEWORDech

Definice je uvedena na řádku 113 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_out() a tcp_recv().

unsigned int tcp_h::dest_port

cílový port

Definice je uvedena na řádku 109 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_out() a tcp_recv().

unsigned char tcp_h::flags

TCP příznaky.

Definice je uvedena na řádku 114 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_fsm() a tcp_out().

unsigned char tcp_h::reserved

rezervováno

Definice je uvedena na řádku 112 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_out().

unsigned long tcp_h::seq_num

sekvenční číslo paketu

Definice je uvedena na řádku 110 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_fsm() a tcp_out().

unsigned int tcp_h::src_port

zdrojový port

Definice je uvedena na řádku 108 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_fsm(), tcp_out() a tcp_recv().

unsigned int tcp_h::urgent_ptr

Urgent pointer.

Definice je uvedena na řádku 117 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_out().

unsigned int tcp_h::window_size

velikost okna

Definice je uvedena na řádku 115 v souboru enc28j60_tcp.h.

Používá se v tcp_fsm() a tcp_out().


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru: