FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace struktury ip_h

struktura ip_h - IP hlavička.
pozor, bitové položky se musí ukládat v "opačném pořadí" (kvůli big endianu na síti) ...

#include <enc28j60_ip.h>


Datové položky

unsigned char header_len:4
 délka hlavičky v double-wordech (4B)
unsigned char ipv:4
 verze IP protokolu
unsigned char tos
 typ služby
unsigned int length
 délka datagramu
unsigned int identification
 identifikace paketu
unsigned int fragment
 offset fragmentu a flagy
unsigned char ttl
 Time to Live.
unsigned char protocol
 protokol vyšší vrstvy
unsigned int checksum
 kontrolní součet z hlavičky
unsigned long src_ip
 IP odesílatele.
unsigned long dest_ip
 IP příjemce.


Detailní popis

struktura ip_h - IP hlavička.
pozor, bitové položky se musí ukládat v "opačném pořadí" (kvůli big endianu na síti)

Definice je uvedena na řádku 102 v souboru enc28j60_ip.h.


Dokumentace k položkám

unsigned int ip_h::checksum

kontrolní součet z hlavičky

Definice je uvedena na řádku 111 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_send().

unsigned long ip_h::dest_ip

IP příjemce.

Definice je uvedena na řádku 113 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned int ip_h::fragment

offset fragmentu a flagy

Definice je uvedena na řádku 108 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned char ip_h::header_len

délka hlavičky v double-wordech (4B)

Definice je uvedena na řádku 103 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned int ip_h::identification

identifikace paketu

Definice je uvedena na řádku 107 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_send().

unsigned char ip_h::ipv

verze IP protokolu

Definice je uvedena na řádku 104 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned int ip_h::length

délka datagramu

Definice je uvedena na řádku 106 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned char ip_h::protocol

protokol vyšší vrstvy

Definice je uvedena na řádku 110 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_recv() a ip_send().

unsigned long ip_h::src_ip

IP odesílatele.

Definice je uvedena na řádku 112 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v icmp_recv(), ip_send(), tcp_fsm() a tcp_recv().

unsigned char ip_h::tos

typ služby

Definice je uvedena na řádku 105 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_send().

unsigned char ip_h::ttl

Time to Live.

Definice je uvedena na řádku 109 v souboru enc28j60_ip.h.

Používá se v ip_send().


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru: