FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace struktury icmp_h

struktura icmp_h - ICMP hlavička. ...

#include <enc28j60_icmp.h>


Datové položky

unsigned char type
 Typ ICMP zprávy.
unsigned char code
 Kód, rozšíření specifikace typu zprávy.
unsigned int checksum
 Kontrolní součet z hlavičky a dat.
unsigned int id
 Identifikátor datagramu.
unsigned int seq
 sekvenční číslo ICMP datagramu.


Detailní popis

struktura icmp_h - ICMP hlavička.

Definice je uvedena na řádku 68 v souboru enc28j60_icmp.h.


Dokumentace k položkám

unsigned int icmp_h::checksum

Kontrolní součet z hlavičky a dat.

Definice je uvedena na řádku 71 v souboru enc28j60_icmp.h.

Používá se v icmp_send().

unsigned char icmp_h::code

Kód, rozšíření specifikace typu zprávy.

Definice je uvedena na řádku 70 v souboru enc28j60_icmp.h.

Používá se v icmp_send().

unsigned int icmp_h::id

Identifikátor datagramu.

Definice je uvedena na řádku 72 v souboru enc28j60_icmp.h.

Používá se v icmp_recv() a icmp_send().

unsigned int icmp_h::seq

sekvenční číslo ICMP datagramu.

Definice je uvedena na řádku 73 v souboru enc28j60_icmp.h.

Používá se v icmp_recv() a icmp_send().

unsigned char icmp_h::type

Typ ICMP zprávy.

Definice je uvedena na řádku 69 v souboru enc28j60_icmp.h.

Používá se v icmp_recv() a icmp_send().


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru: