FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru fspi.h

#include <fitkitlib.h>

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Definice maker

#define FSPI_DO   BIT1
 master DO
#define FSPI_DI   BIT2
 master DI
#define FSPI_CLK   BIT3
 master clock out
#define FSPI_CS   BIT6
#define FSPI_PORT_DIR   P3DIR
 direct port
#define FSPI_PORT_IN   P3IN
 input port
#define FSPI_PORT_OUT   P3OUT
 output port
#define FSPI_PORT_SEL   P3SEL
 select port
#define FSPI_set_CS(val)   FSPI_PORT_OUT = (val) ? (FSPI_PORT_OUT | FSPI_CS) : (FSPI_PORT_OUT & (~FSPI_CS))

Funkce

void FSPI_Init (char smclkdiv)
 SPI initialization.
void FSPI_Close (void)
 Disables SPI.
unsigned char FSPI_write_wait_read (unsigned char data)
void FSPI_write_wait (unsigned char data)


Dokumentace k definicím maker

#define FSPI_CLK   BIT3

master clock out

Definice je uvedena na řádku 54 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_CS   BIT6

Definice je uvedena na řádku 55 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_DI   BIT2

master DI

Definice je uvedena na řádku 53 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_DO   BIT1

master DO

Definice je uvedena na řádku 52 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_PORT_DIR   P3DIR

direct port

Definice je uvedena na řádku 57 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_PORT_IN   P3IN

input port

Definice je uvedena na řádku 58 v souboru fspi.h.

#define FSPI_PORT_OUT   P3OUT

output port

Definice je uvedena na řádku 59 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Init().

#define FSPI_PORT_SEL   P3SEL

select port

Definice je uvedena na řádku 60 v souboru fspi.h.

Používá se v FSPI_Close() a FSPI_Init().

#define FSPI_set_CS ( val   )     FSPI_PORT_OUT = (val) ? (FSPI_PORT_OUT | FSPI_CS) : (FSPI_PORT_OUT & (~FSPI_CS))

Definice je uvedena na řádku 88 v souboru fspi.h.

Používá se v bf_clear(), bf_set(), enc_reset(), read_reg8(), spi_fill(), spi_getc(), spi_getline(), spi_putc(), spi_read(), spi_write() a write_reg8().


Dokumentace funkcí

void FSPI_Close ( void   ) 

Disables SPI.

Definice je uvedena na řádku 106 v souboru fspi.c.

Odkazuje se na FSPI_CLK, FSPI_CS, FSPI_DI, FSPI_DO, FSPI_PORT_DIR a FSPI_PORT_SEL.

void FSPI_Init ( char  smclkdiv  ) 

SPI initialization.

Definice je uvedena na řádku 51 v souboru fspi.c.

Odkazuje se na FSPI_CLK, FSPI_CS, FSPI_DI, FSPI_DO, FSPI_PORT_DIR, FSPI_PORT_OUT a FSPI_PORT_SEL.

Používá se v ENC28J60_init().

void FSPI_write_wait ( unsigned char  data  )  [inline]

Sends and receives 8bits over SPI

Definice je uvedena na řádku 136 v souboru fspi.c.

Používá se v bf_clear(), bf_set(), enc_reset(), read_reg8(), spi_fill(), spi_getc(), spi_getline(), spi_putc(), spi_read(), spi_write() a write_reg8().

unsigned char FSPI_write_wait_read ( unsigned char  data  )  [inline]

Sends and receives 8bits over SPI

Definice je uvedena na řádku 126 v souboru fspi.c.

Používá se v read_reg8(), spi_getc(), spi_getline() a spi_read().