FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru fspi.c

#include "fspi.h"

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

void FSPI_Init (char smclkdiv)
 SPI initialization.
void FSPI_Close (void)
 Disables SPI.
unsigned char FSPI_write_wait_read (unsigned char data)
void FSPI_write_wait (unsigned char data)


Dokumentace funkcí

void FSPI_Close ( void   ) 

Disables SPI.

Definice je uvedena na řádku 106 v souboru fspi.c.

Odkazuje se na FSPI_CLK, FSPI_CS, FSPI_DI, FSPI_DO, FSPI_PORT_DIR a FSPI_PORT_SEL.

void FSPI_Init ( char  smclkdiv  ) 

SPI initialization.

Definice je uvedena na řádku 51 v souboru fspi.c.

Odkazuje se na FSPI_CLK, FSPI_CS, FSPI_DI, FSPI_DO, FSPI_PORT_DIR, FSPI_PORT_OUT a FSPI_PORT_SEL.

Používá se v ENC28J60_init().

void FSPI_write_wait ( unsigned char  data  )  [inline]

Sends and receives 8bits over SPI

Definice je uvedena na řádku 136 v souboru fspi.c.

Používá se v bf_clear(), bf_set(), enc_reset(), read_reg8(), spi_fill(), spi_getc(), spi_getline(), spi_putc(), spi_read(), spi_write() a write_reg8().

unsigned char FSPI_write_wait_read ( unsigned char  data  )  [inline]

Sends and receives 8bits over SPI

Definice je uvedena na řádku 126 v souboru fspi.c.

Používá se v read_reg8(), spi_getc(), spi_getline() a spi_read().