FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru enc28j60_spi.h

Knihovna funkcí pro komunikaci s ENC28J60 prostřednictvím rozhraní SPI. ...

#include "enc28j60_spi_rx.h"
#include "enc28j60_spi_tx.h"

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

char ENC28J60_init ()
 Inicializace a start ENC28J60.
unsigned char link_up ()
 Vrátí stav linky, časově hodně náročná operace(~1ms) - čtení PHY registrů z ENC28J60.


Detailní popis

Knihovna funkcí pro komunikaci s ENC28J60 prostřednictvím rozhraní SPI.

Definice v souboru enc28j60_spi.h.


Dokumentace funkcí

char ENC28J60_init (  ) 

Inicializace a start ENC28J60.

Vracené hodnoty:
0 - inicializace proběhla úspěšně
-1 - chyba při inicializaci

Definice je uvedena na řádku 57 v souboru enc28j60_spi.c.

Odkazuje se na arp_table_clear(), bf_clear(), bf_set(), enc_initialized, enc_reset(), FSPI_Init(), local_mac, read_phy_reg16(), rx_next_pkt, select_bank(), write_phy_reg16(), write_reg16() a write_reg8().

unsigned char link_up (  )  [inline]

Vrátí stav linky, časově hodně náročná operace(~1ms) - čtení PHY registrů z ENC28J60.

Vracené hodnoty:
1 - linka je funkční
0 - odpojeno
Viz také:
link_change()

Definice je uvedena na řádku 391 v souboru enc28j60_spi.c.

Odkazuje se na read_phy_reg16().

Používá se v dhcp_timer().