FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru enc28j60_eth.h

Linková vrstva modelu TCP/IP. Příjem a odesílání Ethernetových rámců. ...

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

void ENC28J60_idle ()
 Obsluha řadiče ENC28J60. Musí být volána v nekonečné smyčce.
char set_mac (unsigned char *mac_ptr)
 Nastaví lokální MAC adresu (musí být volána před inicializací řadiče - před voláním ENC28J60_init() )
jinak se použije dafaultní MAC 01:24:8C:6B:38:64.


Detailní popis

Linková vrstva modelu TCP/IP. Příjem a odesílání Ethernetových rámců.

Definice v souboru enc28j60_eth.h.


Dokumentace funkcí

void ENC28J60_idle (  ) 

Obsluha řadiče ENC28J60. Musí být volána v nekonečné smyčce.

Definice je uvedena na řádku 61 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na eth_recv() a read_reg8().

Používá se v ip_send().

char set_mac ( unsigned char *  mac_ptr  )  [inline]

Nastaví lokální MAC adresu (musí být volána před inicializací řadiče - před voláním ENC28J60_init() )
jinak se použije dafaultní MAC 01:24:8C:6B:38:64.

Parametry:
mac_ptr - ukazatel na MAC adresu (pole 6ti char)
Vracené hodnoty:
0 - MAC nelze změnit, ENC28J60 je již inicializován
1 - změna proběhla úspěšně

Definice je uvedena na řádku 122 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na enc_initialized, enc_memcpy() a local_mac.