FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru enc28j60_eth.c

#include "enc28j60_ip.h"
#include "enc28j60_arp.h"
#include "enc28j60_eth.h"
#include "enc28j60_spi.h"
#include "enc28j60_string.h"

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

void ENC28J60_idle ()
 Obsluha řadiče ENC28J60. Musí být volána v nekonečné smyčce.
void eth_recv ()
 Funkce volaná při příchodu nového rámce.
char eth_send (unsigned char *dest_addr, unsigned int type)
 Odešle Ethernetový rámec.
char set_mac (unsigned char *mac_ptr)
 Nastaví lokální MAC adresu (musí být volána před inicializací řadiče - před voláním ENC28J60_init() )
jinak se použije dafaultní MAC 01:24:8C:6B:38:64.

Proměnné

unsigned int tx_end_ptr
char enc_initialized
unsigned char local_mac [MAC_LEN] = {0x00,0x23,0x8B,0x6B,0x38,0x64}
unsigned char broadcast_mac [MAC_LEN] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}


Dokumentace funkcí

void ENC28J60_idle (  ) 

Obsluha řadiče ENC28J60. Musí být volána v nekonečné smyčce.

Definice je uvedena na řádku 61 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na eth_recv() a read_reg8().

Používá se v ip_send().

void eth_recv (  ) 

Funkce volaná při příchodu nového rámce.

Definice je uvedena na řádku 74 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na arp_recv(), HTONS, ip_recv(), rx_free(), rx_init() a rx_read().

Používá se v ENC28J60_idle().

char eth_send ( unsigned char *  dest_addr,
unsigned int  type 
)

Odešle Ethernetový rámec.

Definice je uvedena na řádku 103 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na enc_memcpy(), HTONS, local_mac, tx_putc(), tx_seek(), tx_send() a tx_write().

Používá se v arp_recv(), arp_send() a ip_send().

char set_mac ( unsigned char *  mac_ptr  )  [inline]

Nastaví lokální MAC adresu (musí být volána před inicializací řadiče - před voláním ENC28J60_init() )
jinak se použije dafaultní MAC 01:24:8C:6B:38:64.

Parametry:
mac_ptr - ukazatel na MAC adresu (pole 6ti char)
Vracené hodnoty:
0 - MAC nelze změnit, ENC28J60 je již inicializován
1 - změna proběhla úspěšně

Definice je uvedena na řádku 122 v souboru enc28j60_eth.c.

Odkazuje se na enc_initialized, enc_memcpy() a local_mac.


Dokumentace proměnných

unsigned char broadcast_mac[MAC_LEN] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}

Definice je uvedena na řádku 55 v souboru enc28j60_eth.c.

Definice je uvedena na řádku 53 v souboru enc28j60_spi.c.

Používá se v ENC28J60_init(), enc_reset() a set_mac().

unsigned char local_mac[MAC_LEN] = {0x00,0x23,0x8B,0x6B,0x38,0x64}

Definice je uvedena na řádku 54 v souboru enc28j60_eth.c.

unsigned int tx_end_ptr

Definice je uvedena na řádku 51 v souboru enc28j60_spi_tx.c.

Používá se v tx_checksum(), tx_close(), tx_data_len(), tx_load() a tx_save().