FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru enc28j60_dhcp.h

Implementace protokolu DHCP. ...

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Definice maker

#define TIMERA_ISR_INIT()
#define TIMERA_ISR_DHCP()
#define TIMERA_ISR_DHCP_TCP()

Funkce

char dhcp_init ()
 Inicializace DHCP klienta.
char dhcp_reset ()
 Restart DHCP klienta.
void dhcp_timer ()
 DHCP časovač, funkci je nutné volat v časových intervalech pro správnou funkci DHCP.
Doba mezi voláními časovače by měla být mezi 500 a 1000ms.
char dhcp_ready ()
 Vrátí stav DHCP.


Detailní popis

Implementace protokolu DHCP.

Definice v souboru enc28j60_dhcp.h.


Dokumentace k definicím maker

 
#define TIMERA_ISR_DHCP (  ) 

Hodnota:

interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A (void) { \
   dhcp_timer();       /*dhcp casovac*/ \
     CCR0 += 0x4000;     /*preruseni kazdych 500ms*/ \
 }

Definice je uvedena na řádku 153 v souboru enc28j60_dhcp.h.

 
#define TIMERA_ISR_DHCP_TCP (  ) 

Hodnota:

interrupt (TIMERA0_VECTOR) Timer_A (void) { \
   dhcp_timer();    /*dhcp casovac*/ \
   tcp_timer();         /*tcp casovac*/ \
     CCR0 += 0x4000;     /*preruseni kazdych 500ms*/ \
 }

Definice je uvedena na řádku 159 v souboru enc28j60_dhcp.h.

 
#define TIMERA_ISR_INIT (  ) 

Hodnota:

/* inicializace casovace, 500ms */ \
  { CCTL0 = CCIE;   /* povoleni preruseni pro casovac, rezim vystupni komparace   */ \
     CCR0 = 0x4000;      /* 16384 = 0x4000; preruseni kazdych 500ms */ \
     TACTL = TASSEL_1 + MC_2; }

Definice je uvedena na řádku 147 v souboru enc28j60_dhcp.h.


Dokumentace funkcí

char dhcp_init (  ) 

Inicializace DHCP klienta.

Vracené hodnoty:
0 - chyba, není volný UDP socket
jinak - inicializace se zdařila

Definice je uvedena na řádku 181 v souboru enc28j60_dhcp.c.

Odkazuje se na dhcp_state, dhcp_timeout, dhcp_transaction_id, enc_memcpy(), local_mac, set_gateway(), set_ip(), set_netmask() a udp_bind().

char dhcp_ready (  ) 

Vrátí stav DHCP.

Vracené hodnoty:
0 - IP adresa nepřidělena
1 - IP adresa přidělena, lze odesílat a přijímat data

Definice je uvedena na řádku 250 v souboru enc28j60_dhcp.c.

Odkazuje se na dhcp_state.

char dhcp_reset (  ) 

Restart DHCP klienta.

Vracené hodnoty:
0 - chyba, není volný UDP socket
jinak - inicializace se zdařila

Definice je uvedena na řádku 196 v souboru enc28j60_dhcp.c.

Odkazuje se na dhcp_state, dhcp_timeout, dhcp_transaction_id, set_gateway(), set_ip(), set_netmask() a udp_bind().

Používá se v dhcp_timer() a UDP_APP_HANDLER().

void dhcp_timer (  ) 

DHCP časovač, funkci je nutné volat v časových intervalech pro správnou funkci DHCP.
Doba mezi voláními časovače by měla být mezi 500 a 1000ms.

Definice je uvedena na řádku 212 v souboru enc28j60_dhcp.c.

Odkazuje se na arp_table_clear(), dhcp_reset(), dhcp_send_discover(), dhcp_send_request(), dhcp_state, dhcp_timeout, link_change() a link_up().