FITkit
Fakulta informačních technologií

Dokumentace souboru enc28j60_arp.h

Implementace protokolu ARP. ...

Zobrazit zdrojový text tohoto souboru.

Funkce

void arp_table_clear ()
 Vymaže ARP tabulku.
void arp_table_add (int ip, unsigned char *mac)
 Přidá záznam do ARP tabulky.


Detailní popis

Implementace protokolu ARP.

Definice v souboru enc28j60_arp.h.


Dokumentace funkcí

void arp_table_add ( int  ip,
unsigned char *  mac 
)

Přidá záznam do ARP tabulky.

Parametry:
ip - IP adresa
mac - MAC adresa

Definice je uvedena na řádku 165 v souboru enc28j60_arp.c.

Odkazuje se na arp_next_free, arp_table, arp_table_find(), enc_memcpy() a NULL.

Používá se v arp_recv().

void arp_table_clear (  ) 

Vymaže ARP tabulku.

Definice je uvedena na řádku 157 v souboru enc28j60_arp.c.

Odkazuje se na arp_last, arp_table a enc_memset().

Používá se v dhcp_timer() a ENC28J60_init().